Täysistunnon pöytäkirja 130/2010 vp

PTK 130/2010 vp

130. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2010 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on pitkä lista pienistä, lähinnä Karibian alueella olevista valtioista, joista yksi on Belize Keski-Amerikassa, joidenka kanssa on tehty veroasioita koskevia sopimuksia. Nyt niitä hyväksytään. Niitä on hyväksytty pitkin syksyä.

Totean tässä, niin kuin ed. Pulliainenkin on useaan kertaan eduskunnassa näissä keskusteluissa todennut, että nämä ovat vaikutukseltaan varsin kevyitä ja harmaan talouden ja veroparatiisien eliminoimiseksi tarvitsisimme huomattavasti voimakkaampia toimenpiteitä. Nyt nämä sopimukset on solmittu, ja niitä nyt täällä hyväksytetään. Hyvä näin, oikea askel oikeaan suuntaan, mutta valitettavan lyhyt.

Keskustelu päättyi.