Täysistunnon pöytäkirja 130/2010 vp

PTK 130/2010 vp

130. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2010 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyt puheenvuoro, koska ensimmäisen käsittelyn kohdalla olin estynyt Cancúnin ilmastonmuutostilaisuuteen osallistumisen vuoksi.

Tässä asiassa, hallituksen esityksessä 197, on tietysti myös hyviä asioita. Ympäristövaliokunnan lausunnossa on analysoitu mielestäni aika hyvin tätä biopolttoainekysymystä, liikenteen biopolttoaineiden käyttöä. Biokaasun asema on vaillinainen edelleenkin, ja nimenomaan se energiaveroratkaisu, joka koskee maakaasua, heikentää kaasuputkiverkon kehittämistä, jota voitaisiin nimenomaan hyödyntää myöskin biokaasun suhteen, niin että biokaasua voitaisiin pumpata näihin putkistoihin ja sitä kautta käyttää loistavana liikennepolttoaineena.

Biodiesel on ongelmallinen asia, puhemies. Nimenomaan tiedämme tämän palmuöljyproblematiikan, ja Suomi jälleen on maailmanmestari tässä asiassa. Neste Oil Oyj on kansainvälisesti keskeinen toimija nimenomaan palmuöljyn käytössä biodieselin valmistuksessa. Tiedämme, että ei koskaan — siis ei koskaan — palmuöljystä valmistettu biodiesel ole ekologisesti, ilmastonmuutoksen näkökulmasta, kestävä polttoaine. Tämän vuoksi on hyvin ongelmallista, että tämä linjaus jatkuu. Tässä kyllä EU on lähtenyt vähän syyhyttä saunaan selvittämättä biodieselin käytön nurjaa puolta. Tällä hetkellä metsäkato, joka tapahtuu nimenomaan sademetsäalueella, suosademetsissä, aiheuttaa edelleenkin noin 17 prosenttia hiilidioksidipäästöistä tällä planeetalla.

Keskustelu päättyi.