Täysistunnon pöytäkirja 130/2014 vp

PTK 130/2014 vp

130. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2014 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

 

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Aivan lyhyesti. Tässä lainsäädännössä mahdollistetaan poronhoitoalueiden säilyminen ennallaan, ja kun me menemme noihin seuraaviin, tuleviin hallituksen esityksiin, niissä se oli täysin mahdotonta. Täytyy sanoa, että edustaja Myllykoskelle tuli nyt hieman outo olo, kun kertasi näitä asioita, kuinka ja mitenkä tänne on kirjattu. Tässä yhteydessä poronhoitoalueet säilyvät ennallaan, mutta kun mentiin tukipolitiikkaan, niin siellä se olikin taas täysin mahdotonta. Ehkä on itse huonosti tullut kotiläksyt luettua, mutta niissä kohdissa, missä sillä oli erityinen merkitys, me emme pystyneet tätä lauseketta saamaan sinne sisään.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Myllykoski erityisen taitavaksi tunnettuna edustajana pystyi käsittelemään jo myös näitä päiväjärjestyksessä tulevana olevia asioita tässä samassa puheenvuorossaan, mutta kyllä Myllykoski on siinä oikeassa, että kun kohta keskustelemme niistä, niin niitten yhteydessä sitten näitten aluerajausten tekemisessä virkamiehet käyttivät keskeisenä perusteluna sitä, että ei voida käyttää tällaista luovaa ajattelua, koska se lisää byrokratiaa.

Tässä esityksessähän nyt juuri käsitellään eräänlaista aikanaan byrokratian poistamiseksi suunniteltua hanketta, kun läänit lakkasivat olemasta, ja nyt sitten vain päivitämme termistöä koskemaan sitä. Mutta kyllä itse asiassa nyt on hyvä koko salin miettiä sitä, poistettiinko sillä todella byrokratiaa vai lisättiinkö sillä vain hallinnon sekavuutta, mikä aiheuttaa sitten väistämättä lisää byrokratiaa.

Kyllä meidän täytyy ilman muuta Suomeen löytää sellaiset hallinnon aluejaot, jotka ovat toistensa kerrannaisia ja jotka palvelevat joitain toiminnallisia kokonaisuuksia, eikä näitä nimityksiä tarvitsisi sitten muuttaa hallituskaudesta toiseen. Siinä mielessä kyllä tämä lakiesitys on hyvä, erittäin tarkoituksenmukainen. Se päivittää termit tähän aikaan sen mukaan, mitä hallinnosta on erikseen päätetty, mutta mielestäni kyllä tällaisena aasinsiltana voisin, puhemies, todeta, että ei se huono homma olisi, jos Suomessa olisi sellaiset selkeät läänit, että ihmiset tietävät, minkä läänin alueella he asuvat.

Keskustelu päättyi.