Täysistunnon pöytäkirja 130/2014 vp

PTK 130/2014 vp

130. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2014 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy voimallisesti vähentämään sekä EU:sta peräisin olevaa sääntelyä että viljelijöiden byrokratiataakkaa."

Valiokunnassamme on usein keskusteltu byrokratiasta, ja aika yleinen käsitys siellä on, että ryhtyminen EU-tarkastajaksi taikka Suomessa viljelmien tarkastajaksi on kannattavampaa kuin se viljely. Jos ajatellaan niitä tukiakin, mitä EU:sta tulee, niin niistä suuri osa menee byrokratian hoitamiseen ja varsinaisen viljelyn tukemiseen jää aika vähän. Sen takia muun muassa tämä lausuma on tässä nyt tuotu kritisoimaan sitä, että Suomessa eivät ole hallitus ja ministerit käydessään siellä Brysselissä tuoneet tätä tilannetta riittävän hyvin esille ja on hyväksytty liikaa sitä Brysselistä tulevaa lainsäädäntöä vastustamatta sitä sopivissa kohdin silloin, kun olisi ollut mahdollista.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Heikkilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​