Täysistunnon pöytäkirja 130/2014 vp

PTK 130/2014 vp

130. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2014 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys 258, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvät lait. Tämä esitys muodostaisi kokonaisvaltaisen riskin suomalaiselle koulutusjärjestelmälle. Näin ollen vastalauseen mukaisesti esitän, että lakiehdotukset hylätään.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Elomaan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.