Täysistunnon pöytäkirja 130/2014 vp

PTK 130/2014 vp

130. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2014 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

 

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys siitä, että Suomeen on tarkoitus perustaa tämän kriisinratkaisudirektiivin mukainen Rahoitusvakausvirasto, joka muodostuu vakausmaksuin kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuin kartutettavasta talletussuojarahastosta. Hallitus aivan oikein esittää, että tämä rahasto olisi verovapaa, ja myöskin tarkoitus on sitten säätää maksujen vähennyskelpoisuudesta, kun ne maksetaan tuolle rahastolle. Tämä on tarkoituksenmukaista ja tavallaan vastaa nykyisin voimassa olevaa lainsäädännöllistä tilannetta. Kun on uudesta rahastosta kysymys, niin se tulee nyt lain piiriin.

Sen sijaan nyt muodostuisi hallituksen mukaan epäselvä tilanne, joka koskee vanhaa talletussuojarahastoa. Nimittäin se poistettaisiin verovapaiden yhteisöjen joukosta, ja sen tarkoituksena on kyllä siirtää vähitellen rahat tuohon uuteen rahastoon, mutta sitä voidaan käyttää myöskin vanhoihin tarkoituksiin. Tästä syystä valtiovarainvaliokunta katsoo, että on tarkoituksenmu-kaista, että lisätään hallituksen esitykseen niin, että vanha talletussuojarahasto olisi myöskin tuloverosta vapaa yhteisö tuloverolain 20 §:n mukaan. Tällä selkiytetään tilanne, että kun kerätään rahaa, jolla pyritään turvaamaan tallettajan talletukset, oli se sitten kotimaista tai missä järjestelmässä tahansa, niin sillä on sama asema ja se on verovapaa.

Keskustelu päättyi.