Täysistunnon pöytäkirja 130/2014 vp

PTK 130/2014 vp

130. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2014 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

 

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys siitä, että korotettuja poistoja voitaisiin jatkaa kaksi vuotta edelleen eli vuodet 2015 ja 2016. Tietysti jos Suomeen halutaan investointeja, on perusteltua se, että poistot ovat suurempia, koska kyllä se houkuttelee yrityksiä tekemään näitä sijoituksia ja investointeja. Kun tehdään investointilaskelma, niin verotus tietysti otetaan joka tapauksessa huomioon, ja kun poistot ovat suurempia, se jokaisen investoinnin kannattavuutta jonkin verran vähentää.

Toisaalta sillä tavalla tämä on epäoikeudenmukainen, että tietysti nyt tässä tilanteessa meille syntyy verotulojen menetyksiä. Verot kertyvät myöhemmin kyllä takaisin, kun poisto-oikeuksia ei ole käytettävissä, mutta toivottavasti tilanne myöskin silloin on parempi, että nuo investoinnit johtavat taloudelliseen kasvuun ja sitä kautta voidaan edistää tätä taloudellista aktiviteettia.

Mikä on jossain määrin harmillista, on se, että ratkaisu tehtiin vasta marraskuussa eli kuukautta ennen kuin nuo korotetut poistot olisivat poistuneet. Tässä suhteessa täytyy sanoa, että veropolitiikassa pitäisi olla selkeätä pitkäjänteisyyttä, että tiedetään muutaman vuoden tähtäimellä eteenpäin, minkälaisia verotussäännökset ovat, että äkillisiä muutoksia ei tapahtuisi. Mutta toisaalta tässä tilanteessa, kun kysymys on verohelpotuksista ja kuitenkin vanhan helpotuksen jatkamisesta, tällainen tilanne ei aiheuta kovinkaan suuria ongelmia.

Arvoisa puhemies! Pidän tätä erittäin hyvänä ratkaisuna sen sijaan, että mentäisiin niin pitkälle kuin keskusta esittää, että kaikki voitaisiin poistaa yhdellä kerralla. Täytyy sanoa, että se johtaisi lyhytaikaisiin, kohtuuttoman suuriin veromenetyksiin valtion kannalta, ja voi sanoa, että se heikentäisi verotuksen tehokkuutta ylipäätänsäkin, joten sellaisiin ratkaisuihin ei missään tapauksessa ole syytä mennä.

Keskustelu päättyi.