Täysistunnon pöytäkirja 131/2004 vp

PTK 131/2004 vp

131. TORSTAINA 2. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lyhyesti: Hallituksen esitys 89 koskee lakia Pyhä—Luoston kansallispuiston perustamiseksi. Samalla poistetaan ja kumotaan luonnonsuojelualueiden perustamiseen valtionmaille annettuja kohtia. Tämä johtuu siitä, että Pyhä—Luosto alun pitäen on luonnonsuojelulain piirissä perustettu. Arvoisa puhemies, tässä kohdassa ei ole aikomus eikä tarve puhua pitkästi, koska viime tiistaina, toissa päivänä, meillä oli nimenomaan Ylläs—Pallas-kansallispuiston perustamisesta laaja keskustelu ja asiat tulivat tuolloin varmasti vahvasti ainakin tässä salissa esille.

Kysymykset, joissa valiokunta jälleen yksimielisessä mietinnössään on ollut aktiivinen, ovat paikallisten asukkaiden perinteiset oikeudet, kaivos- ja matkailutoiminta kansallispuistoissa, kansallispuiston eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ja myös uuden perustuslain huomioon ottaminen.

Aloitan tästä perustuslakipuolesta. Aivan samalla tavalla kuin toissa päivänäkin Ylläs—Pallas-kansallispuiston yhteydessä olemme tässä mietinnössämme nostaneet metsästys- ja kaivos- ja matkailutoiminnat nimenomaan lain tasolle. Edellisissä kansallispuistopäätöksissä ei ole kaivos- ja matkailutoiminta samalla tavalla käytännössä ollut esillä kuin nyt on Pyhä—Luoston kansallispuistossa. Nimittäin Pyhä—Luoston alueella on ametistilöydös ja toimiva pienimuotoinen kaivos ja tämän louhostoiminnan yhteydessä on myös turistitoimintaa, matkailutoimintaa. Näin ollen tässä on toteutunut hyvin käytäntö, jossa tällainen turistikohde ja toimiva pienimuotoinen kaivostoiminta on yhteensovitettu kansallispuiston ja luonnonsuojelulain periaatteiden kanssa. Tämä toiminta tällä tavalla saa valiokunnan tuen, kun valiokunta samalla painottaa ympäristövaatimusten huomioimista. Muuten valiokunta on viitannut nimenomaan luonnonsuojelulain 71 §:ään siinä mielessä, että se määrittelee kaivospiirin kaivosoikeudet luonnonsuojelulakiin nähden.

Arvoisa puhemies! Paikallisten asukkaiden perinteiset oikeudet ovat usein kiteytyneet metsästysoikeuksiksi, ja niin tässäkin tilanteessa. Lapin erityisolosuhteet huomioon ottaen on liitekarttaan merkitty nimenomaan ne alueet, joilla metsästys on sallittua. Samoin liitekartassa on merkitty erikseen alue, jolla kaivos- ja matkailutoiminta on sallittu. Näin ollen tämä liitekartta on oleellinen osa mietintöä ja on hyvin havainnollinen ja informatiivinen ja siitä kuka tahansa mietintöä tarkasteleva näkee yhdellä silmäyksellä paljon.

Arvoisa puhemies! Jälleen suomalainen luonnonsuojelu on astunut askeleen eteenpäin, kun Pyhä—Luoston kansallispuisto toteutetaan. On hienoa, että tämä syntyi niin yksimielisesti. On tietysti huomioitava myös se, että ympäristövaliokunta kävi paikan päällä Sodankylässä kuulemassa asukkaita ja Pyhä—Luoston kansallispuiston asiantuntijoita.

Kiitoksia kärsivällisyydestä myös pyöreän pöydän suuntaan!

Yleiskeskustelu päättyy.