Täysistunnon pöytäkirja 131/2004 vp

PTK 131/2004 vp

131. TORSTAINA 2. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Varallisuusveron poistaminen

Jaakko Laakso /vas:

Arvoisa herra puhemies! Hallitus esittää parinkymmenentuhannen Suomen rikkaimman vapauttamista kokonaan varallisuusverosta. Kaikkein rikkaimpien kohdalla kyse on jopa 1 miljoonan euron veronkevennyksestä. Kaikkiaan nämä rikkaat saavat runsaan 100 miljoonan euron lahjan valtiolta.

Toisaalta noin miljoonan eläkeläisen ja työttömän veroa hallitus ei esitä kevennettäväksi. Palkansaajille luvataan kevennys ansiotulovähennyksenä. Näin eläkeläisten ja palkansaajien verotus etääntyy yhä kauemmaksi toisistaan.

Kysynkin: Eikö olisi oikeudenmukaisempaa, että Suomen rikkaimmat maksaisivat edelleen kymmenien miljoonien omaisuudestaan varallisuusveroa ja sitä vastoin kevennettäisiin tavallisten eläkeläisten ja työttömien veroa? Onko tämä, herra valtiovarainministeri, sitä solidaarista veropolitiikkaa, jota sosialidemokraattinen puolue ajaa, että rikkaimmilta kevennetään veroja?

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Veropäätökset, joita hallitus esittää, ovat tiukasti kiinni siinä ratkaisussa, joka työmarkkinoilla keskusjärjestöjen taholta on neuvoteltu. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Se ei ole pelkästään tämä asia vaan laajemminkin ulottuu syvälle siihen suomalaisen yhteiskunnan toimintatapaan, jolla täällä on vuosikymmeniä tehty hyvää tulosta. Ymmärrän, että vasemmistoliitto ei hyväksy mitään veronkevennyksiä. Se tarkoittaa kuitenkin suomeksi sanoen myöskin sitä, että te ette hyväksy tupoa, koska ilman näitä veronkevennyksiä ei tupoa olisi syntynyt eikä synny. (Hälinää)

Vasemmistoliitto lähtee siis siitä, että voidaan antaa romuttua tämän järjestelmän, joka on toiminut hyvin, jossa näkymä on edelleen hyvä. Tähän asiaan varmasti voidaan palata myöskin kokoomuksen kanssa hetken kuluttua.

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Mikäli tietoni ovat oikeat, SAK suhtautui kielteisesti tähän varallisuusveron poistamiseen. SAK ei katso tämän olevan osa tupo-ratkaisua.

Väittääkö ministeri todellakin, että esimerkiksi SanomaWSOY:n suurimmat omistajat lakkaisivat yrittämästä, elleivät he saa näitä miljoonakevennyksiä varallisuusveroihinsa? Tehän olette perustelleet tätä yrittämisellä ja työllisyyden parantamisella.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tulopoliittisella ratkaisulla, johon liittyen hallitus teki myös itse merkittäviä päätöksiä, luodaan kolmelle vuodelle verotuksessa varma näkymä, lähes kolmelle vuodelle palkkaratkaisu. Tällä luodaan Suomen taloudelle sellaista ennustettavuutta ja jatkuvuutta, jonka oloissa voidaan talouskasvua parantaa ja työllisyyttä lisätä. Tämän kokonaisuuden rakentamiseksi työmarkkinajärjestöt sopivat omista aiheistaan, ja hallitus liitti siihen sellaiset osatekijät, joilla nähtiin, että tämä ratkaisu on saatavissa aikaan ja koottavissa. Tähän liittyen myös kilpailukyvyn parantamisen, kotimaisen omistamisen parantamisen, investointien kannustamiseksi liitettiin myös tämä varallisuusverotuksen poisto, joka ei tarkoita 100 miljoonan vaan aiemmin tehtyjen päätösten jälkeen ehkä noin 70 miljoonan euron verotulojen menetystä. Koko ratkaisu, joka alkuviikosta tehtiin, tähtää kasvun ja työllisyyden lisäämiseen. Siinä suhteessa nyt on luotu erittäin hyvä pohja lähivuosien työlle.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Oppositiostakin on annettava hallitukselle tunnustusta silloin, kun sen aika on. Niinpä kokoomuksesta toteamme, on hieno asia, että hallitus on tupon yhteydessä jatkanut ansiotulojen verotuksen keventämistä. Niillä ratkaisuilla, joita hallitus on tehnyt, se tulee hyvin lähelle kokoomuksen veropolitiikkaa, sitä samaa politiikkaa, jota hallituspuolueet viime vaaleissa kiivaasti vastustivat. Minua vähän häiritsee se, että hallituspuolueiden puheet ja teot tässäkin asiassa ovat aivan eri maata. En tiedä, häiritseekö teitä. Esimerkiksi Suomenmaassa 20. helmikuuta ministeri Tuomioja vakuuttaa: "Tämän hallituksen suuret veronalennukset on tehty." Nyt tehdään paljon suuremmat kuin siihen mennessä oli tehty. Onneksi olkoon, hallitus! (Puhemies: Pyydän kysymystä!)

Kysymys ministeri Tuomiojalle: Eikö teitä yhtään nolota se, että te teette nyt sellaista politiikkaa, jota te tähän saakka olette kiivaasti vastustanut?

Ulkoasiainministeri  Erkki  Tuomioja

Arvoisa puhemies! Täällä esitetään valtioneuvoston asianomaisille jäsenille heidän toimialaansa kuuluvia kysymyksiä. Tämä ei ollut sellainen, ed. Zyskowicz.

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Vastaan tähän mielelläni. Katsotaan kokoomuksen naamion taakse. Te ette ole kannattaneet näitä veronkevennyksiä tupon yhteydessä. Te kannatitte niitä nimenomaan erillään tuposta. Viime kesänä te olitte voimakkaasti sitä mieltä, että näin ei saa tehdä vaan pitää veronkevennyksistä päättää jo kesällä budjettiriihen yhteydessä. Te vastustitte siis tupoa, koska te tiesitte silloin, että tupon yhteydessä vain voidaan nämä tehdä, jotta tupo menee myöskin läpi. Tässä on se kokoomuksen falski sanoma. Te haluatte päästä eroon tästä järjestelmästä. (Hälinää)

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Valtiovarainministerin yritys, semanttinen pyöritys siitä, että hallituksen veropolitiikka jollain tavalla poikkeaisi kokoomuksen veropolitiikasta, ei kyllä ainakaan minulla mene läpi.

Mikä veroratkaisuiden kohdentamisessa oli sitä, joka oli sosialidemokraattista politiikkaa, ja onko hallitus tehnyt arvioita siitä, minkälaisia alijäämiä tästä ratkaisusta seuraa ja missä vaiheessa siirrytään hallitusohjelman siihen kohtaan, jossa puhutaan menojen leikkaamisesta?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Täällä esitetään kysymyksiä hallitukselle eikä puolueille.

Olen samaa mieltä valtiovarainministerin kanssa siitä, jos olisi menetelty niin kuin kesällä puhuttiin, että pitäisi tehdä veronkevennykset odottamatta tupoa. Tästähän hallitusta syytettiin, miksi budjettiesityksen yhteydessä ei tehty veroesityksiä. Meidän vastauksemme oli se, että me haluamme katsoa, minkälaiseksi palkkakehityksen osalta lähivuodet kehittyvät. Pyrimme sellaiseen ratkaisuun, jossa palkkojen kehitys ja verojen kehitys yhteensovitetaan ja saadaan sitä kautta maltillinen ja kilpailukykyä lisäävä ratkaisu. Sellainen toden totta nyt on saatu. Voi olla, että kokoomuksen puolella on kannatettu veronkevennyksiä. Se kyllä tiedetään. Mutta nyt me olemme toimineet näin ja saaneet aikaan sellaisen kokonaisuuden, joka on Suomen talouden kannalta edullinen.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Lopputulos on erinomaisen hyvä, 2,5 vuotta työrauha työmarkkinoilla ja veronkevennyksiä suurin piirtein saman verran kuin edellisellä kaudella on tehty. Lopputulos on hyvä, mutta kysyn:

Miksi aina kaikki veronalennukset kohdistuvat tuloverotukseen salissa? Ennen kaikkea viime kaudella johtava hallituspuolue keskusta puhui hyvin voimakkaasti ruuan arvonlisäveron alentamisen puolesta. Olisi ollut mahdollista tämän tupon yhteydessä ottaa tämä ruuan arvonlisäveron alentaminen yhdeksi kohdaksi. Tiedän, että se maksaa 320 miljoonaa euroa vuositasolla eli yhtä paljon kuin tuloveronalennus nyt tulee maksamaan, mutta se olisi antanut kaikille samat prosentit ja kaikille samat eurot (Puhemies koputtaa) eli olisi ollut tavattoman oikeudenmukainen. Kysymys kuului siis: Miksi ei otettu?

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Hallitus on tässä edennyt ohjelmansa mukaisesti, jossa lähdetään työn verotuksen keventämisestä. (Hälinää) Työn verotuksen keventämisestä lähdetään, ja se muuten sopii tähän työmarkkinaratkaisuunkin. Erikseen on vielä vuosittain, kolmeksi vuodeksi, sovitettu nämä veroratkaisut sillä tavalla, että ne vahvistavat ensin suhdanteen ja rakenteen kannalta työmarkkinaratkaisussa tehtyjä palkkapäätöksiä. Sen paremmin ei voi enää onnistua kuin tämä näin ennakolta katsoen ainakin. Me emme tiedä maailman muutoksesta, se on aina epävarmaa, mutta uskon, että jos tämä ratkaisu menee läpi, sillä on suuri merkitys. Me olemme tehneet kyllä normaaleja laskelmia Euroopan komissiota varten, jotka jo osoittavat sen, että tässä näkyy bruttokansantuotteen kasvua, työllisyyden parantumista, työttömyysaste putoaisi kolmessa vuodessa 6,0:aan.

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Puhemies! Saavutettu tulo- ja talousratkaisu suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen ja puolustamisen kannalta on erinomainen asia, sanoisin milteipä historiallinen saavutus.

Mitä tulee tähän varallisuusveroon, puhemies, olisin tiedustellut sen dynaamisista vaikutuksista. Nythän osinkotuloverotus kiristyi, ja siihen yhteyteen jo viime vaalikaudella ylijohtaja Arvelan työryhmä esitti, että varallisuusvero pitää poistaa. Norjassa poistetaan, Ruotsissa poistetaan. Sitä ei enää ole juuri missään, se on katoavaa kansanperinnettä, veroteknisesti hyvin ongelmallinen vero, joka kohdistuu epäoikeudenmukaisesti. Mutta luulen, että se tuo nyt dynamiikkaa talouteen, kun ei tehdä enää kansantaloudessa ja tuloverotuksessa näitä keinotekoisia ratkaisuja, mitä on tehty.

Miten arvioitte, valtiovarainministeri Kalliomäki, onko kuitenkin lopputuloksena, että se 70 miljoonaa, mikä menetetään varallisuusveroista, muuta kautta saadaan varmasti takaisin?

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Tämä varallisuusverotuksen muoto, joka meillä on voimassa, on ongelmallinen. Se antaa mahdollisuuden kiertää veroja, näin myöskin tapahtuu erittäin voimakkaasti. Se ohjaa varallisuutta passiiviseen omistamiseen. Sen tähden meidän pitää etsiä varallisuusverotuksessakin muotoja, jotka ovat toiseen suuntaan toimivia tämän aktiivisen omistamisen vahvistamisen puolesta, jolloin myöskin lähtee investointeja paremmin liikkeelle. Minusta olisi syytä myöskin harkita sen tyyppisiä näkymiä, joissa verotuksella voitaisiin vauhdittaa sellaista omistamisen hyödyntämistä kuin esimerkiksi maankäyttöön liittyy. Rakentamattoman maan saattaminen verotuksen kautta nopeammin hyödynnettäväksi niin, että se voisi hintatasoja laskea ja edesauttaa asuntotuotantoa, on ihan harkitsemisen arvoinen seikka.

Suvi-Anne Siimes /vas:

Arvoisa puhemies! Näyttää siltä, että pääministerin kalvinistiset opit ovat vahvasti siirtyneet myös Kalliomäen suuntaan, jos hallitusohjelmassa olevaa työn verotuksen keventämistä käytetään perusteena sille, että varallisuusveroa kevennetään. Sen vielä ymmärrän, että tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä tehdään ansiotuloverotukseen liittyviä muutosehdotuksia ja että hallituksella on siinä asiassa jotain vastaantuloa, mutta kyllä varallisuudessa, ministeri Kalliomäki, on kysymys aiemmin tehdyn työn tuottamasta tuloksesta, ja sen verotusta te nyt kevennätte ja annatte tulonsiirtoja aivan muille kuin niille ihmisille, joille työllisyyden nimissä pitäisi antaa. Kyllä yrittäjyyteen pitää kannustaa, siihen pitää opettaa ja yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä on syytä alentaa, mutta te annatte kaikki lahjat nyt niille, jotka ovat jo tehneet aikaisemmin jotain.

Mitä kannustinvaikutuksia tällä työllisyyden suuntaan on? Kysyn herra valtiovarainministeriltä tätä.

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Olen jyrkkä kalvinismin vastustaja. Sen sijaan kannatan hilpeätä ja iloista menoa ja reformismia, johon tämä hallituksen esitys tähtää. (Naurua) Näin myöskin hallitus toimii. Tässähän tämä minuutti menee hyvin vikkelästi ja hupaisissa merkeissä, mutta tässä on kyllä kyse kokonaisuudesta. Se on oleellisinta tässä asiassa. Tätä ei käsitelty työmarkkinapöydässä parttien välillä, mutta viimeisessä vaiheessa syntyi ratkaisuja, joita edesautettiin tällä toimenpiteellä. Toistan vielä sen, että varallisuusveron muoto, joka meillä on voimassa, ei ole järkevä muoto. Meidän kannattaa varallisuuttakin verottaa tavalla, joka pistää liikettä, aikaansaa reformeja, ed. Siimes. Ymmärrän, että vasemmistoliitto ei reformistinen liike ole ollut pitkään aikaan, tuskin koskaan.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Meillä nyt loppuva varallisuusverojärjestelmä on ollut sellainen, että sen on voinut kiertää sillä, että sijoittaa varat talletuksille. Sieltä ei ole tarvittu maksaa varallisuusveroa, yhtenä esimerkkinä vain niistä kiertokeinoista. Nyt toivottavasti tämä tuo näitä pääomia investointeihin ja sellaiseen tuottavaan omaisuuteen, jota tämä maa tarvitsee kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Tässä on hyviä perusteita, miksi tämäkin askel otetaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.