Täysistunnon pöytäkirja 131/2013 vp

PTK 131/2013 vp

131. PERJANTAINA 13. JOULUKUUTA 2013 kello 15.02

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

 

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on, kuten on jo todettu, periaatteellisesti erittäin merkittävä, nimittäin tässä käännetään veropolitiikan suuntaa. Meillä luotiin vuosina 90—95 erittäin linjakas veropoliittinen järjestelmä, jossa Reaganin oppien mukaisesti laajennettiin veropohjaa ja veroprosenttia alennettiin. Ja me saimme erittäin tehokkaasti toimivan verojärjestelmän, johonka yritykset olivat tyytyväisiä. Mutta tärkeätä oli se, että kun tuottoa ja voittoa haluttiin näyttää Suomessa, siinä yhteydessä myöskin yritysten Suomeen maksamat verot parhaimmillaan kasvoivat kuusinkertaisiksi. Osittain tämä johtui toki siitä, että tällainen aktiviteetti lisääntyi merkittävästi, mutta myöskin siitä, että järjestelmään oltiin tyytyväisiä.

Sitten voi sanoa, että valitettavasti vuodesta 2005 alkaen meillä on harjoitettu toisentyyppistä veropolitiikkaa, jossa on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä. Avoir fiscal -järjestelmän poistamisen johdosta jouduttiin muuttamaan yritysverojärjestelmää selvästi vähemmän linjakkaaseen suuntaan. Ja sen jälkeen, voi sanoa, vuodesta 2007, meillä on keskitytty lähinnä vähennysten kehittämiseen ja elinkeinomme edistämiseen niitten kautta. Täytyy sanoa, että se merkitsee sitä, että ne, jotka saavat vähennyksiä, hyötyvät, mutta yleinen, normaali, hyvä yrittäjä kärsii siitä, koska silloin hänen veroastettaan ei voida alentaa.

Tässä on tärkeätä, että kun muissa Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa, on alennettu yhteisöverokantaa — siellä alennettiin 22:een — niin Suomen täytyy olla tässä kilpailussa mukana. On tärkeätä, että yritykset näyttävät tuloksensa Suomessa. 22 prosentilla se olisi ehkä voitu turvata, mutta 20 prosentilla se varmasti turvataan, ja sitä kautta on olennaista se, että verotuotto ei valu Suomesta muihin maihin vaan se voidaan verottaa Suomessa. Tällä tavalla Suomen valtio hyötyy merkittävästi tästä järjestelmästä. Jollakin tavalla järjestelmää täytyy toki silloin rahoittaa, ja lähtökohtaisesti on oikein, että jos yritykseen jää enemmän rahaa, niin omistaja voi ottaa suuremman kuorman kantaakseen. Tietysti meillä tosiasiassa se merkitsee sitä, että pörssiyhtiöitten osakkeenomistajien, jotka nyt maksavat suurin piirtein yhtä paljon veroa kuin aikaisemminkin, verokuorma on suhteellisen korkea, ja tietysti pitää jatkossa miettiä sitä, joudutaanko jotakin tekemään niin, että julkinen sijoittaminen Suomessa pörssiyhtiöihin myöskin kannattaa.

Esitys on lähtökohtaisesti hyvä.

Keskustelu päättyi.

​​​​