Täysistunnon pöytäkirja 131/2013 vp

PTK 131/2013 vp

131. PERJANTAINA 13. JOULUKUUTA 2013 kello 15.02

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

 

Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti totean, että tämäntyyppistä valmistelua oli jo viime vaalikaudella. Tässähän tavoitteena oli nimenomaan saada maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävät siirrettäväksi sellaiseen hallintotuomioistuimeen, jossa sitten perehdyttäisiin tai erikoistuttaisiin tähän, ja minun käsittääkseni tämän lakiehdotuksen tavoitteena on se. Eli ne ovat sillä tavalla tietyn erityislainsäädännön mukaisia valituksia, ja silloin niiden käsitteleminen vaatii erityisosaamista. Toivonkin, että Hämeenlinnan hallintotuomioistuimessa tähän sitten vakavasti perehdytään, koska kysymys on ihmisten oikeusturvasta.

Keskustelu päättyi.

​​​​