Täysistunnon pöytäkirja 132/2002 vp

PTK 132/2002 vp

132. TIISTAINA 12. MARRASKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

 

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies, ihan lyhyesti: Tieliikennelain 50 §:ään tehdään nyt sellaiset muutokset, jotka johtuvat siitä, että liikenteen ohjauslaitteita koskevia säädöksiä säädetään muutettavaksi niin, että niistä annetaan tarkemmat säädökset valtioneuvoston asetuksella.

Tässä yhteydessä valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että tilanne on aika persoonallinen, kun muun muassa Pääkaupunkiseudulla on säädöstenvastaisia liikennemerkkejä vaikka kuinka paljon. Keskusteltiin siitä, pitäisikö jollakin tavalla ultimaatumi asettaa näitten liikenteen ohjauslaitteitten saattamiseksi säädösten mukaiselle tasolle mahdollisimman pian. Mutta se on niin arvokas operaatio, että kantti ei piisannut tällaisen velvoitteen asettamiseen, niin että tässä on hyvin kauniilla tavalla kohdeltu tätä asiaa nyt mietinnössä.

Yleiskeskustelu päättyy.