Täysistunnon pöytäkirja 133/2001 vp

PTK 133/2001 vp

133. TORSTAINA 15. MARRASKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

16) Laki tuloverolain muuttamisesta

 

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Vehviläinen on tehnyt aloitteen koskien perhepäivähoitajien kulukorvausta. Nythän tilanne tämän kohdalla on se, että kulukorvaus lisätään varsinaisiin ansioihin ja se sitten vähennetään tulonhankkimiskuluina. Lakialoitteessa esitetään, että erillinen tulonhankkimisvähennys vielä myönnettäisiin perhepäivähoitajille. Perhepäivähoitajat eivät voi olla irrallinen tapaus. Vastaava menettely on myös metsurien kohdalla eli metsurivähennys, kirvesmiesten kohdalla työkaluvähennys jne. Tässä olisi tehtävä kokonaismuutos. Ei voi ajatella, että yksin perhepäivähoitajat olisivat kyseessä.

Mielestäni tätä problematiikkaa tulisi lähestyä siten, että kaiken kaikkiaan kustannusten korvausta, joka koskee perhepäivähoitajiakin, korotettaisiin ja sillä tavalla huomioitaisiin tähän työhön liittyvät todelliset tulonhankkimiskulut, jos nyt kustannusten korvaus on liian pieni. Käsittääkseni ei voi mennä siihen, että olisi tavallaan kaksi erilaista tulonhankkimisvähennystä.

Keskustelu päättyy.

​​​​