Täysistunnon pöytäkirja 133/2001 vp

PTK 133/2001 vp

133. TORSTAINA 15. MARRASKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

20) Laki vakuutusoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tekemässäni lakialoitteessa olen halunnut kiinnittää huomiota siihen epäkohtaan, että vakuutusoikeudessa ei välttämättä aina toimita parhaan mahdollisen asiantuntemuksen mukaan. Meillä Suomessa on varsin korkeatasoista lääketieteellistä osaamista ja erikoisosaamista, jota voidaan käyttää hoitotoimissa, terveydenhuollossa. Mutta sitten kun vakuutusoikeudessa käsitellään asiaa, saattaakin käydä niin, että parasta mahdollista lääketieteellistä asiantuntemusta ei käytetä silloin hyväksi, kun päätetään vakuutetun oikeudesta saada korvausta vammasta tai sairaudesta. Tämän vuoksi on ollut hyvin monia ikäviä oikeustapauksia. Lakisääteisesti vakuutettu on joutunut vammauduttuaan odottamaan jopa yhdeksän vuotta eri oikeusasteitten päätöstä. Lopputulokset voivat olla silloinkin kielteisiä, mutta tämä on aiheuttanut paljon kärsimystä asianomaisille ihmisille. Näin ollen epätietoisuus on ollut myös sairautta lisäävä asia. Tämän vuoksi näkisin, että oikeusturvan kannalta vakuutusoikeudessa tulisi päästä siihen, että siellä saadaan paras mahdollinen asiantuntemus käyttöön ja siltä pohjalta voidaan tehdä mahdollisimman oikeudenmukaisia ratkaisuja vakuutetun oikeusturvan parantamiseksi.

Arvoisa herra puhemies! Toivon, että tämä lakialoite saa valiokuntakäsittelyssä huomion osakseen ja epäkohtaa voidaan korjata.

Keskustelu päättyy.

​​​​