Täysistunnon pöytäkirja 133/2001 vp

PTK 133/2001 vp

133. TORSTAINA 15. MARRASKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Esittelypuheenvuoro liikennevaliokunnan mietinnöstä n:o 11 näiltä valtiopäiviltä.

Erityinen syy, minkä takia tulin puhujakorokkeelle, on se, että kiinnitän edustajien huomiota siihen, että tämä hallituksen esitys lähetettiin isosta salista valiokuntaan 23. lokakuuta. Nyt on 15. marraskuuta, ja niin sanottu syyslomaviikko on tässä välissä. Sitten kun tätä esitystä tullaan esittelemään valiokuntaan, ensimmäinen sana esittelijältä on, että tällä on kauhea kiire, kun tämä on kauheasti myöhässä. Ymmärrämme sen, että kiire on, kun on myöhässä, mutta silloin tietysti pitäisi kääntyä itsensä puoleen ja kysyä itseltään, mitenkäs sitä nyt näin hitaasti tätä asiaa on tullut valmisteltua. Tämä näyttää olevan aika patologinen tilanne, että ne hallituksen esitykset, jotka tulevat liikennevaliokuntaan, ovat optimiaikatauluun nähden aina myöhässä. Esimerkiksi listasta, mikä on ilmoitettu tänä syksynä valiokuntaan tulevista hallituksen esityksistä, on vasta alkupäätä pikkuisen tullut, ja nyt ollaan jo siis marraskuun 15. päivässä.

Tässä tapauksessa ollaan muuttamassa liikennevakuutuslakia, vakuutusyhtiölakia ja lakia ulkomaisista vakuutusyhtiöistä. Ideana on se, että implementoidaan neljäs liikennevakuutusdirektiivi elikkä halutaan näin kotimaisittainkin ajatellen suojella suomalaisia tiellä liikennöiviä Eta-alueella. Tässähän on kysymys Eta-laista, Euroopan talousalue-laista, eikä vain sisämarkkinalaista.

Perimmäinen idea on siinä, että jokainen suomalainen vakuutusyhtiö, joka aikoo liikennevakuutustoimintaa harjoittaa Eta-alueella, joutuu nimeämään korvausedustajan. Sitten toisaalta tässä määritellään tehtävät Liikennevakuutuskeskukselle ja tietokeskukselle vahinkotapauksessa. Liikennevakuutuskeskuksen tehtävänä on tarvittavien tietojen kerääminen, jakelusta huolehtiminen ja korvausasioitten hoito. Tietokeskus taas auttaa vahingonkärsijää selvittämään muun muassa vahingonaiheuttajan vakuutuksenantajan ja korvauksenhakijan asuinvaltiossa sijaitsevan vakuutuksenantajan korvausedustajan, elikkä siis korvausedustajilla toimitaan joka ikisessä Eta-valtiossa. Ne ovat välttämätön instituutio, ja niitten avulla voidaan korvausasiat hoitaa, kun on liikennevahinko sattunut ja on siinä sitten taloudellisia ja muita menetyksiä edessä.

Valiokunta on ollut yksimielinen mietintöä laatiessaan.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​