Täysistunnon pöytäkirja 133/2001 vp

PTK 133/2001 vp

133. TORSTAINA 15. MARRASKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Timo  Ihamäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Täällä on nyt lukuisia sosiaali- ja terveysvaliokunnan asioita, ja tästä lyhyt puheenvuoro.

Tässä laissa on tarkoitus vahvistaa pyrkimystä siirtyä työterveyshuollossa entistä enemmän toimenpidekohtaisesta terveydenhuollosta kokonaisvaltaiseen työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn suojelemiseen sekä edistämiseen. Tässä on ennalta ehkäisevän työterveystoiminnan merkityksestä kysymys, ja tämä ennaltaehkäisy nyt korostuu.

Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen muutetaan vastaavasti. Korotetun korvaustason ulkopuolelle jäävät, jos tämä laki hyväksytään, yksilöön kohdistuvien toimenpiteiden kustannukset sekä muun kuin työpaikkaselvitystoiminnan yhteydessä toteutetun tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen kustannukset. Tässä yhteydessä todettakoon, että työterveys-huollon järjestämisessä ei monestikaan työntekijä ole kiinnostunut muusta kuin yksilökohtaisesta terveydenhuollosta. Hän on kiinnostunut siitä, että jos sairastuu, on hyvä saada työterveysasemalta apu aktuelliin vaivaan. Kuitenkin työterveyshuollon ideassa on kysymys ennaltaehkäisystä ja siitä, että pitkän työurankaan aikana ei työstä johtuvista syistä ihmisen terveys häiriinny.

Marjatta  Stenius-Kaukonen  /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Ihamäki kuvasi lain sisällön. Tämä on tärkeä laki ehkäisevän työterveydenhuollon kannalta. Kun nyt korvausprosenttia nostetaan 60 prosenttiin työpaikkakäyntien osalta, niin on tärkeä huomata, että se koskee myöskin työfysioterapeutteja, -psykologeja ja muita uudessa työterveyshuoltolaissa asiantuntijoiksi nimitettyjä henkilöitä, jotka tosiasiassa ovat myöskin ammattihenkilöitä. Heidän työpanostaan tarvitaan työterveyshuollossa.

Olenkin kyllä todella järkyttynyt niistä tiedoista, joita meidän korviimme on valiokunnassa kantautunut, että työnantajat ovat irtisanoneet työfysioterapeuttien työsuhteita, jos ja kun työterveyshuoltolaki, joka meillä on vielä vähän kesken valiokunnassa, tulee voimaan ensi vuoden alussa. Perustelu on juuri se, että kun heidät muutetaan työterveyshuoltolaissa ammattihenkilöistä asiantuntijoiksi, niin silloin ikään kuin heidän työpanoksensa ei olisi yhtä tärkeä kuin se on nyt.

Tässä esityksessä, jota nyt käsittelemme, on nimenomaan rinnastettu nämä ja yhtä lailla korvataan ammattihenkilöiden ja nyt uudessa laissa asiantuntijoiksi määriteltyjen henkilöiden, myöskin ammattihenkilöiden, toimintaa. Toivoisin todella, että työnantajat ymmärtäisivät, että on lyhytnäköistä irtisanoa työfysioterapeutteja. Esimerkiksi eduskuntatalossa varmasti jokainen tietää, miten tärkeää on sekä kansanedustajien että henkilöstön kannalta se, että raskaassa työssä myöskin kunnosta huolehditaan ja nimenomaan tuki- ja liikuntaelinten kunnosta.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​