Täysistunnon pöytäkirja 133/2002 vp

PTK 133/2002 vp

133. KESKIVIIKKONA 13. MARRASKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

1) Valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta

Päiväjärjestykseen siirtyminen, miet./Kankaanniemi (Ään. 2)

"Jaa" äänestävät seuraavat 108 edustajaa:

Sulo Aittoniemi /alk

Eero Akaan-Penttilä /kok

Pirjo-Riitta Antvuori /kok

Jouni Backman /sd

Tuija Brax /vihr

Klaus Bremer /r

Kaarina Dromberg /kok

Mikko Elo /sd

Jan-Erik Enestam /r

Tarja Filatov /sd

Christina Gestrin /r

Nils-Anders Granvik /r

Jukka Gustafsson /sd

Tuula Haatainen /sd

Leena-Kaisa Harkimo /kok

Satu Hassi /vihr

Esko Helle /vas

Pertti Hemmilä /kok

Rakel Hiltunen /sd

Anne Holmlund /kok

Anne Huotari /vas

Matti Huutola /vas

Jyri Häkämies /kok

Timo Ihamäki /kok

Mikko Immonen /vas

Ville Itälä /kok

Liisa Jaakonsaari /sd

Gunnar Jansson /r

Ulla Juurola /sd

Reijo Kallio /sd

Antti Kalliomäki /sd

Erkki Kanerva /sd

Ilkka Kanerva /kok

Seppo Kanerva /kok

Saara Karhu /sd

Tapio Karjalainen /sd

Marjukka Karttunen /kok

Jyrki Katainen /kok

Tarja Kautto /sd

Antero Kekkonen /sd

Kimmo Kiljunen /sd

Paula Kokkonen /kok

Martti Korhonen /vas

Riitta Korhonen /kok

Valto Koski /sd

Johannes Koskinen /sd

Marjaana Koskinen /sd

Irina Krohn /vihr

Kalervo Kummola /kok

Pekka Kuosmanen /kok

Esko Kurvinen /kok

Lauri Kähkönen /sd

Esa Lahtela /sd

Reijo Laitinen /sd

Henrik Lax /r

Jouni Lehtimäki /kok

Suvi Lindén /kok

Paavo Lipponen /sd

Leena Luhtanen /sd

Pehr Löv /r

Hanna Markkula-Kivisilta /kok

Pertti Mäki-Hakola /kok

Sinikka Mönkäre /sd

Olli Nepponen /kok

Sauli Niinistö /kok

Håkan Nordman /r

Tuija Nurmi /kok

Outi Ojala /vas

Kalevi Olin /sd

Heli Paasio /sd

Pirkko Peltomo /sd

Maija Perho /kok

Margareta Pietikäinen /r

Sirpa Pietikäinen /kok

Kirsi Piha /kok

Iivo Polvi /vas

Virpa Puisto /sd

Susanna Rahkonen /sd

Kari Rajamäki /sd

Jussi Ranta /sd

Maija Rask /sd

Pekka Ravi /kok

Tero Rönni /sd

Matti Saarinen /sd

Petri Salo /kok

Sari Sarkomaa /kok

Kimmo Sasi /kok

Suvi-Anne Siimes /vas

Anni Sinnemäki /vihr

Juhani Sjöblom /kok

Jouko Skinnari /sd

Katja Syvärinen /vas

Säde Tahvanainen /sd

Marja Tiura /kok

Martti Tiuri /kok

Pentti Tiusanen /vas

Irja Tulonen /kok

Erkki Tuomioja /sd

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

Kari Uotila /vas

Raija Vahasalo /kok

Marjatta Vehkaoja /sd

Pia Viitanen /sd

Lasse Virén /kok

Matti Vähänäkki /sd

Harry Wallin /sd

Ulla-Maj Wideroos /r

Ben Zyskowicz /kok

"Ei" äänestävät seuraavat 64 edustajaa:

Esko Aho /kesk

Hannu Aho /kesk

Olavi Ala-Nissilä /kesk

Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Maria Kaisa Aula /kesk

Merikukka Forsius /vihr

Leea Hiltunen /kd

Liisa Hyssälä /kesk

Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

Jouko Jääskeläinen /kd

Anneli Jäätteenmäki /kesk

Timo Kalli /kesk

Bjarne Kallis /kd

Matti Kangas /vas

Toimi Kankaanniemi /kd

Kyösti Karjula /kesk

Marja-Leena Kemppainen /kd

Inkeri Kerola /kesk

Niilo Keränen /kesk

Mari Kiviniemi /kesk

Katri Komi /kesk

Juha Korkeaoja /kesk

Timo E. Korva /kesk

Mikko Kuoppa /vas

Kari Kärkkäinen /kd

Seppo Kääriäinen /kesk

Jaakko Laakso /vas

Seppo Lahtela /kesk

Markku Laukkanen /kesk

Paula Lehtomäki /kesk

Jari Leppä /kesk

Johannes Leppänen /kesk

Mika Lintilä /kesk

Eero Lämsä /kesk

Hannes Manninen /kesk

Petri Neittaanmäki /kesk

Pekka Nousiainen /kesk

Lauri Oinonen /kesk

Kirsi Ojansuu /vihr

Mauri Pekkarinen /kesk

Osmo Puhakka /kesk

Veijo Puhjo /vas

Erkki Pulliainen /vihr

Aulis Ranta-Muotio /kesk

Antti Rantakangas /kesk

Leena Rauhala /kd

Juha Rehula /kesk

Markku Rossi /kesk

Mirja Ryynänen /kesk

Päivi Räsänen /kd

Mauri Salo /kesk

Ismo Seivästö /kd

Sakari Smeds /kd

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

Hannu Takkula /kesk

Esko-Juhani Tennilä /vas

Pertti Turtiainen /vas

Unto Valpas /vas

Matti Vanhanen /kesk

Anu Vehviläinen /kesk

Jukka Vihriälä /kesk

Pekka Vilkuna /kesk

Raimo Vistbacka /ps

Matti Väistö /kesk

Poissa äänestyksestä ovat seuraavat 27 edustajaa:

Janina Andersson /vihr

Ulla Anttila /vihr

Eva Biaudet /r

Klaus Hellberg /sd

Susanna Huovinen /sd

Kari Kantalainen /kok

Tanja Karpela /kesk

Juha Karpio /kok

Jari Koskinen /kok

Risto Kuisma /sd

Annika Lapintie /vas

Markku Markkula /kok

Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

Jukka Mikkola /sd

Kari Myllyniemi /kesk

Raimo Mähönen /sd

Tero Mölsä /kesk

Riitta Prusti /sd

Ola Rosendahl /r

Pauli Saapunki /kesk

Arto Seppälä /sd

Timo Seppälä /kok

Osmo Soininvaara /vihr

Ilkka Taipale /sd

Kari Urpilainen /sd

Jari Vilén /kok

Jaana Ylä-Mononen /kesk