Täysistunnon pöytäkirja 133/2005 vp

PTK 133/2005 vp

133. TORSTAINA 8. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

EU:n budjettikehysten hyväksyminen

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Jag har fått ännu en fråga. FNB säger att statsminister Vanhanen tror att det är sannolikt att man nästa vecka når en uppgörelse om budgetramarna på toppmötet i EU. Eftersom det är FNB:s uppgift vill jag nu fråga finansministern:

Vad tror han om den här uppgiften och måste vi vara förberedda på att till exempel landsbygdsutvecklingsmedlen skärs ner betydligt eller vad är den lösning som man tänker sig?

Arvoisa puhemies! Äskettäin STT on levittänyt meille uutisen, ja varmaan ministerit juuri näkivät sen, jonka mukaan Matti Vanhanen Lontoossa pitää todennäköisenä, että saavutetaan yhteisymmärrys EU:n budjetista ensi viikolla huippukokouksessa. Ulkoministeri ja valtiovarainministeri ovat osallistuneet kokoukseen, jossa todettiin, että tämä esitys ei meille kelpaa. Olemme kuulleet, että se merkitsee muun muassa huomattavia leikkauksia maaseudun kehittämisvaroissa.

Mitä uskotte, arvoisa hallitus ja arvoisa varapääministeri?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Nyt ei ole tietenkään ollut yhteyttä pääministeri Vanhaseen, joka on parhaillaan Lontoossa ja tapaamassa pääministeri Tony Blairia kertoakseen Suomen hallituksen kannan tähän rahoituskehykseen. Tällä neuvottelulla nimenomaisesti on tarkoitus vaikuttaa siihen, että Suomen kannalta saavutettaisiin rahoituskehyksissä hyväksyttävissä oleva lopputulos. Pääministeri on näissä keskusteluissa varmastikin esittänyt ne oikeutetut Suomen huolenaiheet, jotka hallituksen yhteisessä valmistelussa ja perustuen eduskunnan kanssa tehtyyn vuoropuheluun on aiemmin todettu. Näihin keskeisiin kysymyksiin liittyy muun muassa maaseudun ohjelmien rahoitus, joka on meille erittäin tärkeä asia. Täältä katsoen ei ole tässä vaiheessa syytä ennenaikaisesti ottaa kantaa todennäköisyyksiin. Siitä meillä ei ole riittävää tietoa, mutta hallitus tekee parhaansa, jotta näissä neuvotteluissa voidaan saavuttaa Suomen kannalta hyväksyttävissä oleva lopputulos.

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Herra puhemies! Eilisen rahoituskehyksiä käsitelleen neuvoston konklaavin perusteella on ilmeistä, että tämä ei ole asia, joka ratkeaa vain sen mukaan, saadaanko Suomea koskevat ongelmat ratkaistua. Ne pitää tietysti saada ratkaistua, jotta ratkaisu syntyisi, mutta ongelmia näyttää olevan lähes noin 24 valtiolla. Näin ollen, jos, niin kuin kaikki kyllä eilen toivoivat kokouksessa, tätä tulosta halutaan ensi viikolla Eurooppa-neuvostossa, niin se kyllä edellyttää sitä, että britit vielä tarkistavat pöytäämäänsä ehdotusta. Ilman että on tässä vaiheessa enempää tietoa, voinee tulkita tämän brittien halukkuuden keskustella paitsi meidän myös muiden jäsenvaltioiden kanssa niin, että he ovat kuunnelleet käytyä keskustelua ja ovat valmistelemassa uutta ehdotusta.

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Det intresserar oss förstås om det finns beredskap i regeringen att fortfarande använda det röda kortet för att stoppa en sådan ökning av vår nettobetalningsandel eller en minskning av landsbygdsutvecklingsmedlen ifall ingen annan gör det. Jag tycker också att vi är ganska långt från det ställningstagande som vi omfattat att budgeten borde gå på ungefär maximalt 1,1 procent.

Anser regeringen att det budgetförslag som har lagts fram kan utvecklas till ett så solidariskt förslag som EU idag skulle kräva för att klara sina utmaningar?

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Herra puhemies! Tässä vaiheessa ei nyt tarvitse lähteä spekuloimaan sillä, mitenkä Suomi menettelee, koska kysymys on sellaisesta kokonaisuudesta, jonka täytyy olla kaikkien 25 jäsenvaltion hyväksyttävissä. Tämä kysymys tarvittavasta solidaarisuudesta, toteutuuko se tämän laajuisella budjettiesityksellä, jonka britit ovat pöydänneet, vai edellyttäisikö se, että menokehys olisi jonkin verran laajempi, sekään ei ole sellaisenaan vastattavissa, koska tämä solidaarisuus ei koostu ainoastaan siitä, millä tavoin ja kenelle menopuolen voimavaroja osoitetaan, vaan myöskin tulopuolesta. Tämä on se kokonaisuus, joka tässä täytyy arvioida ja molempien suhteen eilinen keskustelu osoitti, että muutoksia odotetaan.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Luxemburgin ehdotus oli huomattavasti parempi Suomelle kuin nyt Ison-Britannian ehdotus.

Mitä hallitus on tehnyt tämän puolen vuoden aikana, että nämä heikennykset ovat syntyneet? Onko yksi syy se, että me emme olleet silloin, kun Luxemburgin ehdotusta käsiteltiin, rakentavassa enemmistössä vaan protestoivassa vähemmistössä? Onko tässä yksi syy? Ja kun pääministeri sanoo, että sopimus syntyy, niin onko siitä vedettävissä johtopäätös, että Suomi nyt antaa periksi meidän oikeutettujen vaatimustemme suhteen?

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Herra puhemies! Nyt on semmoinen tilanne, että tällä hetkellä eilisen keskustelun perusteella 24 jäsenvaltiota ilmoitti, että eivät ole hyväksymässä sitä ehdotusta sellaisenaan, joka oli pöydätty, ja nyt odotamme uutta ehdotusta. Me esitämme omat näkemyksemme suoraan, pääministeri on sen tehnyt. Eilen myös kävin ulkoministeri Straw’n kanssa keskustelut, ja odotamme, että britit ottavat nämä huomioon ja pyrkivät tekemään tasapuolisemman, kaikille jäsenvaltioille kelpaavan ratkaisun. Ehkä tässä nyt ei ole se hetki, jolloinka voidaan mennä syyttämään ketään näistä 24 muusta maasta, jotka eivät ole olleet osallisia tämän pöydätyn ehdotuksen laatimiseen.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.