Täysistunnon pöytäkirja 135/2001 vp

PTK 135/2001 vp

135. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

 

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Viime viikon torstaina käyty asian ensimmäinen käsittely osoitti, puhumattakaan tämän asian valiokuntakäsittelystä, että keskustan ja kristillisdemokraattien vastalause koskien eläkeläisten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun lopullista poistamista kannatti. Vakuuttelut siitä, että asia on poliittisesti sovittu eikä lausumaa näin ollen eikä minkäänlaista eduskunnan edellytystä ja edellyttämää tarvita, kertoivat minulle sen tosiasian, että olimme tainneet sittenkin tarttua oikeaan asiaan.

Vaikka näyttää siltä, kun katselee saliakin, ettei tästä mitään suurempaa eläkepoliittista keskustelua tänään saadakaan aikaan, siitä huolimatta totean, että eläkeläisten ylimääräinen sairausvakuutusmaksu on luvattu poistaa moneen kertaan ja monissa eri yhteyksissä. Toisaalta sitoutuminen lupauksiin on ollut sen verran vaihtelevaa päätöksenteon ja varsinkin valtiovarainministeriön valmistelun kulkiessa hyvinkin usein vuosien varrella eri tahtiin, että kun kyse on lupausten lunastamisesta ja oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta, me ehdotamme, että "Eduskunta edellyttää, että eläkeläisten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun korotus poistetaan kokonaisuudessaan vuonna 2003".

Ehdotan, että tämän sisältöinen lausuma eduskunnan päätökseen liitetään.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa puhemies! Itsekin valiokuntatyöskentelyssä mukana olleena ja lisäksi kuulleena erinäisiä kertoja näistä asioista keskusteluja samoin kuin koko eläkepaketista haluan tukea ed. Rehulan tekemää ehdotusta. Kannatan sitä.

Jaana  Ylä-Mononen  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Myöskin kannatan ed. Rehulan tekemää esitystä. Tällä lausumalla voitaisiin yhdessä koko eduskunta todeta, että perälauta tässä asiassa on kiinni tämän eduskunnan aikana. Minusta se olisi ihan hyvä toteamus tältä eduskunnalta, ja mentäisiin sen mukaan kaikki vaikkapa yksimielisesti.

Keskustelu päättyy.