Täysistunnon pöytäkirja 135/2004 vp

PTK 135/2004 vp

135. KESKIVIIKKONA 8. JOULUKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti joitakin ajatuksia tästä hallituksen esityksestä ja valiokunnan mietinnöstä.

Olen pohtinut tämän lain sisältöä ja yrittänyt saada selvää, millä tavoin tämä vaikuttaa niihin noin 8 000:een auton ostajaan, jotka ostivat auton, muuttivat sen lisäämällä pari penkkiä kuljettajan ja apukuljettajan taakse ja muutoskatsastivat sen pakettiautoksi. Tällä toimenpiteellä pystyttiin käyttövoimavero alentamaan 75 euroon vuodessa, kun se henkilöautolla oli keskimäärin 570 euroa. On aivan luonnollista, että silloin, kun se on mahdollista, näitä muutoksia tehtiin.

Ongelmana, arvoisa puhemies, minun mielestäni tässä laissa on se, että kun laissa on aukko taikka tulkintaohjeet ovat, sitaateissa, virheelliset, kansalainen luottaa voimassa olevaan lakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin, ja tässä nämä henkilöt ovat toimineet juuri niin. Kun tämä on oivallettu nyt sitten mitä ilmeisimmin valtiovarainministeriössä, niin nyt on tehty sitten tämä muutosesitys. Sikäli on hyvä, että mietinnössä todetaan, että vero ei ole taannehtiva eli siltä osin, kun muutoskatsastus on suoritettu ja käyttövoimavero on ollut se, mikä pakettiautolle tulee, sitä ei lähdetä korottamaan taannehtivasti.

Mutta eräs asia, jota en voi ymmärtää enkä hyväksyä, on se, että nämä henkilöt, jotka ovat muuttaneet autoa lisäämällä niitä penkkejä sinne, joutuvat omalla kustannuksellaan muuttamaan ja muutoskatsastamaan uudelleen tämän auton pakettiautoksi, muutoin he joutuvat maksamaan siitä henkilöauton käyttövoimaveroa. Minun ajatusmaailmaani ei sovi sellainen järjestelmä, että jos lainsäätäjä säätää ja kansalaiset noudattavat sitä, mitä laissa taikka sen nojalla annetussa viranomaismääräyksessä on sanottu, kansalainen joutuu siitä vastuuseen taloudellisesti. Ymmärrän myös taannehtivaa lainsäädäntöä, mutta sitä en, että jos henkilö toimii vilpittömässä mielessä ja juuri sen mukaisesti kuin on määritelty, hän joutuu kärsimään siitä taloudellisen menetyksen. Toki se tässä nyt niin suuri ei mahdollisesti ole, mutta periaate on minun mielestäni käsittämätön.

Arvoisa puhemies! Sen johdosta ehdotan, että tämä lakiehdotus hylätään.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Vistbacka perusteli tämän lakimuutoksen kelvottomuuden ja häveliäisyyssyistä tietysti jätti sanomatta, että silloin, kun hän oli liikenneministeri, ei tällaista lain tulkintaa olisi voinut ajatella eikä kuvitellakaan ja pienen ihmisen lyömistä jnp. Nämä perusteet tulivat tässä selväksi. Emme oikeastaan näe muuta mahdollisuutta. Se on vähän kuin asennon tekeminen armeijassa: sitä ei korjata, vaan tehdään kokonaan uusi. Näillä perusteilla kannatan ed. Vistbackan hylkäysehdotusta.

Keskustelu päättyy.

​​​​