Täysistunnon pöytäkirja 136/2004 vp

PTK 136/2004 vp

136. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Tekes-tukien käyttö osakkeiden ostamiseen

Mikko  Alatalo  /kesk:

Arvoisa puhemies! Monet suuryritykset maassamme saatuaan suuria Tekes-tukia ostavat omia osakkeitaan, koska ostot pönkittävät firman osakekurssia. Omia osakkeitaan ostavat myös sellaiset yritykset, joiden omistajat ovat ulkomaalaisia. Maksamalla jättiosinkoja veroeuroilla maksettu tuki tulee lopulta osakkeenomistajalle, ja kun ovat kyseessä suomalaiset osakkaat, niin sehän tulee takaisin veroina yhteiskuntaan, mutta ulkomaisten osakkaiden osalta ei näin ole.

Onko hallitus tietoinen tästä tukien oikeasta kohdentumisesta, ja miten tätä seurataan? Millaiset pelisäännöt tästä ovat olemassa?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Kun Tekes-tukiratkaisut tehdään, silloin käsitellään asiakirjaa, jossa hakija kertoo, millä tavalla tutkimuksellisen tai muun teknologiakehittämistyön avulla yrityksessä synnytetään uutta korkeampaa teknologiaa tai parannetaan sen yrityksen innovaatioperustaa. Kun tämä päätös tehdään, ei siinä yhteydessä voida tehdä ratkaisuja siitä, mitä kenties tulevaisuudessa osingonjaon suhteen tapahtuu.

On erittäin vaikeaa, vaikka periaatteessa voi tuntua hyvin myönteiseltä se mahdollisuus, että jos sitten kuitenkin on menty myöntämään osinkoja vähän enemmän, oli sitten kysymys ulkomaisesta tai kotimaisesta, että tartutaan jälkikäteen näihin. On tavattoman vaikea ja käytännössä mahdoton toteuttaa tämän tyyppinen jäljittäminen. Kyllä se, minkälaisesta innovaatiosta, kuinka kunnianhimoisesta teknologiahankkeesta on kysymys, kyllä nämä premissit, perusteet, ovat niitä ainoita oikeita, joille nuo ratkaisut pitää perustaa.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Saattaa olla, että uusista innovaatioista menestynyt firmahan myydään ulkomaille ja näin Suomeen ei tukirahoista jää muuta kuin omistajien myyntivoitto.

Onko näitä pystytty seuraamaan jälkikäteen, miten näissä tapauksissa on käynyt?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Näitä on todellakin yritetty seurata nyt tiettyjen tapahtumien jälkeen; Salcomp viimeksi oli sellainen yritys, jonka kohdalla sekä te-keskuksen myöntämät tuet että osin Tekes-tuet olivat esillä. Siinä tapauksessa, jos on esimerkiksi Tekes-rahoituspäätös tehty ja yritys lähtee Suomesta pois kesken tavallaan sen maksatuksen ja jos katsotaan, että se samalla tulee vieneeksi Suomesta sellaista teknologiahyötyä, mikä ei täällä hyödytä täkäläistä elinkeinoelämää, niin voidaan ne maksamattomat erät tietysti jättää maksamatta huolimatta siitä, että se tutkimustyö tai kehittämistyö tehtäisiinkin Suomessa. Suurin piirtein tässä kohdassa se raja on, mitä Suomi tällä hetkellä soveltaa näihin tapauksiin.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​