Täysistunnon pöytäkirja 138/2002 vp

PTK 138/2002 vp

138. KESKIVIIKKONA 20. MARRASKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Jälleen on varsin kannatettava hallituksen esitys n:o 245, jolla nimenomaan opiskelijoitten, harjoittelijoitten ja nuorten henkilöitten tapaturmavakuutusturvaa ollaan ajankohtaistamassa ja ennen kaikkea parantamassa. Opiskelija, jolla ei ole vielä paljon tuloja, välttämättä ei ollenkaan, on vaarassa jäädä, jos tulee pysyvä vammautuminen, todella kuiluun. Sen takia on hyvä, että on luotu tällaista lainsäädäntöä, jolla osaltaan ollaan riittävästi turvaamassa toimeentuloa. Ei välttämättä edes niin paljoa tule kuin pitäisi tulla, koska opiskelija aikanaan opiskelunsa jälkeen työhön päästyään pystyisi aivan toisenlaiseen toimeentulotasoon, mitä opiskelijana ollessaan. Tämä vaara epäkohdasta on yhä edelleen jäämässä. Mutta on hyvä, että tällä tavalla halutaan asioita kuitenkin tässä yhteydessä viedä eteenpäin.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​