Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas:

Herra puhemies! Tämä lakiesitys on mainio esimerkki ministeriöitten välisestä yhteistyöstä, ystävyydestä ja avunannosta, johon valiokunta pääsi sotkeutumaan itseään huvittaen tai vähemmän huvittaen.

Tämähän meni sillä tavalla, että kun ensiksi 49 miljoonaa on jaettavana, summa ei siitä mihinkään muutu ja sitten ryhdytään saamaan aikaan valtionosuusprosenttien muutosta. Sosiaali- ja terveysministeriö esitti ensiksi, että sekä kunnille että erikoissairaanhoitopiireille voitaisiin osoittaa enintään 80 prosenttia. Kun se ei valtiovarainministeriölle kelvannut, se muutettiin niin että kunnille 75 ja sairaanhoitopiireille enintään 50 prosenttia. Vastalauseessa on esitetty, miksi tämmöinen jako ei ole hyvä. Sen jälkeen valiokunnassa yllättäen valtiovarainministeriön edustaja ilmoittikin, että VM:lle kävisi 70 prosenttia molemmille, mutta siinä vaiheessa se ei enää käynyt sosiaali- ja terveysministeriölle ja erityisesti ministerille, minkä jälkeen sitten päädyttiin hallituksen esityksen mukaiseen lopulliseen muotoon, joka nyt on toisessa käsittelyssä lopullisesti hyväksyttävänä tai hylättävänä, ja hyväksyähän se tietysti pitää, koska se nyt vähän parantaa tilannetta. Mutta se ei tietenkään paranna sitä niin hyvin kuin olisi voitu tehdä.

Itse asiassa me kaikki tiedämme, että olemme hyväksymässä enintään toiseksi tai kolmanneksi parasta lakiesitystä. Miksi emme voineet hyväksyä parasta mahdollista, se ei ole minulle ainakaan vielä selvinnyt.

Keskustelu päättyy.

​​​​