Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

 

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta keskusteli tästä asiasta hyvin pitkään ja perusteellisesti kuunnellen hyvin monenlaisia asiantuntijoita.

Valiokunta mietinnössä edellyttää, että lain vaikutuksia seurataan tarkasti ja niistä raportoidaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Tässä tutkimuksessa tulee ilmetä muun muassa lain vaikutukset työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen laatuun, valmistuvien lääkäreitten määrään sekä lääkäreitten saatavuuteen terveyskeskukseen. Tästä olemme yhtä mieltä, mutta koulutuksen rahoituslähde on mielestämme väärä.

Hallitusten esitysten yhteenlasketut tutkimus-evo-määrärahojen leikkaukset ovat yhteensä yli 10 miljoonaa euroa, mikä on tutkimustoiminnan edellytysten kannalta kestämätön tilanne. Tästä syystä kokoomus, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto jättivät yhteisen vastalauseen ja teenkin tuon vastalauseen mukaisen ehdotuksen, jonka mukaan:

"Eduskunta edellyttää, että lakiehdotuksen mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen määrärahoja ei vuosina 2006—2009 oteta tutkimus-evo-rahoituksesta."

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Näistä evo-rahoista näyttää tulevan jokavuotinen asia tänne eduskuntaan. Hallitukset pyrkivät niitä aina joka vuosi leikkaamaan, ja sitten eduskunta yrittää näitä paikkailla ja korjata.

Tässäkin on hyvä esimerkki siitä, että jos näitä rahoja tällä tavalla leikataan, niin varmaan osa näistä kustannuksista tulee menemään kuntien kontolle, eli tässä on jo kolmas esimerkki tälle illalle, miten kuntien tilannetta vaikeutetaan hallituksen toimesta.

Myöskin sivistysvaliokunta kiinnitti asiaan huomiota, ja kun sivistysvaliokunnassa annettiin lausunto, niin olimme myös sitä mieltä, että näin ei saa menetellä. Tässä yhteydessä kannatan vain lyhyesti ed. Mustajärven ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tutkimus-evo, kuten ed. Valpas edellä sanoi, rasittaa kuntien kukkaroa jatkossa, ja koulutus-evo on tehnyt sitä jo viimeiset kymmenen vuotta. Kunnat maksavat itse asiassa tälläkin hetkellä yli 30 miljoonaa euroa sellaisia kustannuksia, jotka lääkärikoulutuksen osalta kuuluisivat valtion kustannettaviksi.

Kun tähän viime vuonna sosiaali- ja terveysvaliokunta yksimielisesti kiinnitti huomiota ja valtiovarainvaliokuntakin budjettimietinnössään kiinnitti siihen huomiota toteamalla, että asiaan pitää saada korjaus, niin korjaus tuli nyt sitten tällä tavalla, että siirrettiin 8 miljoonaa tutkimus-evosta koulutus-evoon korjaamaan siellä olevaa epäkohtaa, mikä oli ihan oikein, mutta samalla siirrettiin 2,7 miljoonaa euroa kuntien taskusta valtion taskuun, tässä tapauksessa Työterveyslaitoksen sinänsä tarpeellisten menojen kattamiseen. Eli tehtiin tällainen parannus, että siirrettiin kuntien toisesta taskusta rahaa toiseen taskuun 8 miljoonaa ja otettiin siinä välillä 2,7 miljoonaa pois. Kyllä tällä tavalla kuntien talous tietenkin kokee sen valoisamman tulevaisuuden, mihin täällä on moneen kertaan tänäkin iltapäivänä viitattu.

Keskustelu päättyy.

​​​​