Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

 

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Aikaisemmin käyttämääni puheenvuoroon viitaten ehdotan vastalauseen mukaista lausumaa, että "Helvetinjärven kansallispuistossa luvanvarainen metsästys sallitaan hirvieläin- ja pienpetokantojen sääntelyn vuoksi, jotta puistossa luonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää". Tämä on sama kuin maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon kanta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Valppaan lausumaehdotusta. Itse näen kyllä sen tilanteen niin, kun kuuntelin ed. Sirkka-Liisa Anttilankin puheenvuoroja, että tässä nyt on taas kerran osittain kävelty maa- ja metsätalousvaliokunnan yli.

Mutta kun ed. Pulliainen totesi näistä kolmesta eri vaiheesta — kesä, syksy, kevät — niin kyllä valitettavasti on niin, kun itse tässä nyt on juossut mukamas hirvien perässä, joita ei ole paljon näkynyt ja nyt niitä vasta rupesi tulemaan sieltä rannikolta, että meillä metsästysaika on niin lyhyt, että se ei aina mahdollista sitä, että sillä hetkellä, kun hirvet alueella liikkuvat, olisi hirvenmetsästysaika.

Tämän johdosta minun mielestäni tämä lausumaehdotus on oikein hyvä eli mahdollistaa sen, että jos eläimiä kerääntyy alueelle liikaa ja siinä välillä aiheutetaan myös vahinkoa, niin silloin voidaan erityisistä syistä niitä metsästää jopa kansallispuistossa. Arvoisa puhemies! Kannatan vielä kerran ed. Valppaan tekemää lausumaehdotusta.

Tuomo Hänninen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässäkin Helvetinjärven kansallispuistossa minusta on ihan samalla logiikalla hyvä toimia, eli selvitetään se metsästys siellä työryhmässä ja näiden faktojen pohjalta sitten ratkaistaan, miten metsästetään. Tämä on looginen etenemistapa, ja uskon, että näin päästään parhaimpaan tulokseen.

Keskustelu päättyy.

​​​​