Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Jälleen kerran on yksi pieni autoverolain muutosesitys toisessa käsittelyssä. Tässähän lievennetään niin sanottua kuuden kuukauden säännöstä, ja käytännössä ilmeisesti tässä on kyse jälleen kerran siitä, että nykyinen autoverolaki määrätyiltä osin on Eurooppa-oikeuden vastainen. Nyt sitä hieman muutetaan, koska ei ole ollut edullista tuoda Suomeen käytettyä autoa; autoverolain 10 §:n tulkinta on ollut aika mielenkiintoinen ja ehkä aiheuttanut sen.

Arvoisa herra puhemies! Minun mielestäni valiokunnan mietinnön lausumaehdotus on aika mielenkiintoinen ja kuvaava joka tapauksessa sen johdosta, että tässähän toistetaan sitä, mitä eduskunta on edellyttänyt hallituksen tekevän, eli eduskunta teki jo vuonna 2002 lausuman siitä, että auto- ja ajoneuvoverolainsäädäntöä tulisi uudistaa laaja-alaisesti. Nyt se toistetaan uudelleen ja puhutaan laajapohjaisesta asiantuntemuksesta ja ilmeisesti työryhmää tarkoitetaan.

Arvoisa puhemies! Minua vaan hämmästyttää se, että vuodesta toiseen meillä tuodaan pienin paloin autoverolain osittaisuudistuksia. Tänäkin syksynä saattaa, mikäli muistan oikein, olla kolmas tai neljäs kerta jo. Onko todella niin kuin julkisuudessa on kerrottu ja jotkut ilkeämieliset kertovat, että meillä on ministeriössä sellainen virkamies, joka asettaa jopa esteitä sille, mitä ministeri itse haluaisi. Eikö todella nyt löydy sellaista ministeriä, joka panisi tämän yhden herran siellä kuriin, että me saisimme kunnon laaja-alaisen autoverolakiuudistuksen, ettei tätä jatkuvasti tarvitsisi pala palalta korjata sen mukaisesti, mitä Eurooppa-oikeus määrittelee?

Keskustelu päättyy.

​​​​