Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Koska itselläni ei ollut mahdollisuutta olla ensimmäisessä käsittelyssä läsnä, kun hallituksen esitystä ja asianomaista valiokunnan mietintöä käsiteltiin, haluan tässä yhteydessä poikkeuksellisesti antaa tunnustusta hallitukselle siltä osin, että kotitalousvähennystä laajennetaan myöskin siltä osin, että myös vanhempien ja isovanhempien käyttämässä asunnossa tehtävien kotitaloustöiden kustannuksia voidaan vähentää, ja myöskin siltä osin, että vähennyksen myöntämisperustetta korotetaan 30 prosenttiin aikaisemmasta 10 prosentista.

Herra puhemies! Silloin aikoinaan, kun tämä järjestelmä tuli, eräät suhtautuivat siihen erittäin varauksellisesti ja useita lakialoitteita asian suhteen tehtiin täällä aikoinaan. Tietysti, herra puhemies, olisin toivonut, että tätä määrää olisi korotettu, niin kuin täällä vastalauseessa on esitetty, 2 300 euroon vuodessa. Mutta, herra puhemies, tärkeintä minun mielestäni tässä yhteydessä on se, että se saatiin laajennettua järkevällä tavalla.

Keskustelu päättyy.

​​​​