Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vaan tästä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnöstä, joka liittyy hallituksen esitykseen 235 näiltä valtiopäiviltä:

Kun valiokunnan tietoisuuteen tuotiin painotetusti eräitten valiokunnan jäsenten osalta se, että pitäisi määritellä tarkemmin se, miten traktoriin voi sijoittaa matkustajia, ja painotettiin sitä, kuinka tärkeää se olisi suomalaiselle traktoriteollisuudelle, niin valiokunta nyt on todennut täällä ikään kuin opastukseksi niille henkilöille, jotka olivat tästä huolestuneita, ja ilmeisesti myös sitten, mikäli ymmärsin oikein, suomalaiselle traktoriteollisuudelle, että tälläkin hetkellä EY-neuvoston direktiiveissä on määritelty nämä asiat eli määrätyin edellytyksin se on mahdollista. Toivon, että nyt suomalainen traktoriteollisuus oivaltaa tämän EY-direktiivin siltä osin, että jos menestys- ja myyntimahdollisuudet ovat olleet tästä kiinni, niin on mahdollista nyt sen direktiivin puitteissa rakentaa sellaisia traktoreita.

Keskustelu päättyy.

​​​​