Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässäkin on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö, jota, arvoisa puhemies, jos rohkenen sanoa, käsiteltiin hartaasti ja hyvinkin perusteellisesti. On myönnettävä se, että ainakin allekirjoittaneen, joka ei omaa insinöörikoulutusta, oli hyvin vaikea sisäistää niitä kaikkia asioita, jotka tähän viestintämarkkinalain esitykseen liittyvät.

Minun mielestäni tärkeä seikka, joka tällä toivon mukaan saadaan aikaiseksi, on se, että määrätyissä tilanteissa voidaan poikkeuksellisesti määrittää jopa hintakatto ja myöskin se, mikä hinnoittelujärjestelmä on mobiilin ja kiinteän verkon välillä. Tämä on teknisyydessään sellainen myöskin mietinnön sanamuodon osalta, että valitettavasti täytyy olla erikoisasiantuntemusta, jotta pystyy nämä täydellisesti hallitsemaan ja ymmärtämään, miten voi olla mahdollista, että jotkut operaattorit veloittavat nolla euroa tai nolla senttiä, kun soittaa omaan puhelimeensa, ja siitä huolimatta välillä on joitakin laitteita, jotka joku on rakentanut. Kuka maksaa? Tätä nimenomaan tässä viestintämarkkinalain muuttamisessa on yritetty selvittää myös valiokunnan mietinnön kautta.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässähän ohjaillaan liikevaihtovirtoja tiettyyn suuntaan. Tähän ongelmaan, että kiinteästä verkosta mobiiliverkkoon soitettaessa ovat puhelut olleet varsin arvokkaita, kiinnitettiin jo silloin huomiota, kun viestintämarkkinalain suurta remonttia täällä eduskunnassa läpi vietiin. Silloin ennakoitiin, että tähän asiaan joudutaan palaamaan. Nyt on palattu, yksimielinen mietintö on valmistunut. Katsotaan, koska seuraava vaihe tässä asiassa on edessä.

Keskustelu päättyy.

​​​​