Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä

 

Juhani  Sjöblom  /kok:

Arvoisa puhemies! Valiokunta on pitänyt tärkeänä sitä, että Metsähallitus ei käytä asemaansa siten, että kilpailutilanne joillakin aloilla vääristyy, eikä myöskään ole tarpeen, että Metsähallitus harjoittaa aina liiketoimintaa itse kaikilla sen toimialueilla, vaan tarkoituksenmukaista voi olla, että Metsähallitus on eräillä aloilla vain mukana luomassa edellytyksiä yritystoiminnalle. Valiokunta on vielä korostanut sitä, että lakiehdotusten perusteluissa Metsähallituksen kilpailuoikeudellinen neutraliteetti tulee turvata ja Metsähallituksen liiketoiminnan tulee olla läpinäkyvää ja kilpailuoikeudelliset vaatimukset täyttävää kaikilta osin. Valiokunta on vielä pitänyt tärkeänä, että hallitus seuraa aktiivisesti tätä ja tuo tarvittavat esitykset.

Ongelmanahan on lausunnonantajien mukaan noussut jo selkeästi esiin se, että Morenian elinkeinotoiminta on aika ongelmallista, koska sen hallinnoimilla valtion mailla ei kilpailuteta maa-ainestoimintaa markkinaehtoisesti. Morenia ei maksa osinkoja eikä veroja toiminnastaan niin kuin yksityiset, ja sen tulouttamat voitot Metsähallitukselle eivät ole täysin läpinäkyviä.

Toivon, että nämä valiokunnan lausumat otetaan vakavasti tästä mietinnöstä ja hallitus aidosti toimii sen mukaan.

Ed. Arja Alho merkitään läsnä olevaksi.

Erkki Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Täytyy kyllä käyttää puheenvuoro ed. Sjöblomin puheenvuoron jälkeen.

Eduskunta on nyt käynyt saman asian toiseen kertaan läpi. Tieliikelaitoksen yhteydessä maanrakennusurakoitsijat toimitusjohtaja Mettäsen papereitten perusteella kävivät uskomattoman show’n kerta kaikkiaan. Olin silloin vetämässä liikennevaliokuntaa. Sama mies, samat paperit, toinen paikka. Eduskunta jälleen kerran on käynyt tämän asian läpi.

Todettakoon nyt kuitenkin ed. Sjöblomille, että meillä olisi käytettävissä Moreniasta läpinäkyvyyttä koskeva selvitys myöskin verotukseen jnp. ja se osoitti, että Mettäsen tiedot olivat, jos ollaan äärimmäisen kohteliaita, ehkä vähän vanhat. Nyt kuitenkin, jotta saatiin erittäin vaikeassa asiassa yksimielinen mietintö, pantiin tämä kaikki ikään kuin Mettänen olisi ollut kaikissa asioissa oikeassa, ja se nyt on seurannassa sitten.

Juhani Sjöblom /kok:

Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä, että se on seurannassa ja valiokunta kävi sen huolella läpi. Tämä osoittaa, että valiokunta on hyvin tehtäviensä tasalla.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä on siis poliittinen yhteisö, jossa me nyt täällä puuhailemme, ja tällä kertaa nyt tämä poliittinen yhteisö on taas Mettäsen pillin mukaan tanssinut. Kyllä voitte rauhallisesti nukkua, ed. Sjöblom, alan miehenä yönne, kyllä tämä homma on hallinnassa.

Keskustelu päättyy.

​​​​