Täysistunnon pöytäkirja 138/2005 vp

PTK 138/2005 vp

138. KESKIVIIKKONA 14. JOULUKUUTA 2005 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvosto 23

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Täytyy sanoa, että jos oikein tekisi kunnon oppositiopolitiikkaa, niin varmasti puhuisi, kuinka paljon valtioneuvoston pääluokka on kasvanut edellisestä vuodesta, se on 48 prosenttia ja tasavallan presidentin pääluokka 35 prosenttia, mutta ajattelin, että en viitsi käyttää puheenvuoroja niin tolkuttoman paljon, koska ne ovat kaikki hallinto- ja tarkastusjaoston käsiteltävänä, pääluokat 21, 22 ja 23. Täytyy vain sanoa, että siellä tietenkin valtiosihteerit ja EU-puheenjohtajuuskausi heijastuvat luvuissa.

Täytyy toivoa, että puheenjohtajuuskausi sujuu hyvin, ja niin kuin täällä aiemmin on viitattu, toivon, että myös kaikki tehdään, että hallituksen esitykset valmistellaan niin pitkälle, että eduskunta voi keskittyä omaan työhönsä ja antaa valtioneuvostolle ja valtioneuvoston kanslialle sitten oman työrauhansa. On ollut kohtuutonta jättää eduskunnalle valmisteluvastuuta hallituksen esityksistä, eduskunta on joutunut korjailemaan niitä kovin paljon.

Sitten, arvoisa puhemies, haluan vielä keskustella eduskunnan mahdollisuudesta vaikuttaa ihmisoikeuksiin ja yhteiskunnan oikeudellisuuteen. Koska kuulin, että täällä ei saa keskustella eduskunnan työskentelytavoista enää, niin missä pääluokassa tämä keskustelu tulee sitten käydä?

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Tähän pääluokkaan kuuluu poliittisen toiminnan avustaminen, ja hämmästelen sitä, että rahaa kyllä riittää presidentin vaaleihin, veronmaksajien kukkarosta 2 452 000 euroa.

Arvoisa puhemies! Yksityiskohtaisessa käsittelyssä perussuomalaisten eduskuntaryhmä tulee esittämään vähennettäväksi tästä puoluetukimäärästä 2 miljoonaa euroa.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Olin todella tuolla toisissa tehtävissä ja ensimmäinen puheenvuoropyyntöni meni ohi, mutta tässä sitä ollaan.

Niin, arvoisa herra puhemies, määrärahan osoittaminen puoluetoiminnan tukemiseen on ollut allekirjoittaneen intressi tässä jo muutamana vuonna, ja uudelleen sitä yritän. Hallitus esittää puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen 12 198 700 euron määrärahaa, josta 8 prosenttia on käytettävä puolueiden piirijärjestöjen toimintaan ja samoin 8 prosenttia naisten poliittiseen toimintaan.

1990-luvun lamasta lähtien puolueiden työntekijämäärät ovat pienentyneet huomattavasti. Suurinta henkilöstön vähennys on ollut puolueiden sekä niiden naisjärjestöjen piiritason toiminnassa. Näin siitä huolimatta, että poliittisten piirijärjestöjen ja puolueiden paikallisyhdistysten toiminta on lähempänä kansalaista kuin puolueiden keskustoimistojen rooli.

Tätä kansalaista lähempänä olevaa poliittista toimintaa tulisi mielestäni tukea ja kannustaa siten, että puolueet palauttaisivat piirijärjestöilleen edes osan niiden lamaa edeltävistä toimintaresursseista. Parhaiten tämä toteutuu siten, että puolueiden piirijärjestöjen ja naisjärjestöjen avustusosuus korotetaan 8 prosentista 12 prosenttiin. Puolueet voisivat teoriassa kukin omilla päätöksillään ohjata nykyistä suuremman osuuden puoluetuesta suoraan kentälle piirijärjestöjen ja naisliittojen kautta myös naisten piirijärjestöjen toimintaan. Tämä vahvistaisi parhaiten myös puolueiden paikallisyhdistysten toimintaa. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole tapahtunut missään puolueessa.

Siksi ainoa tapa puoluetukivarojen siirrossa kentälle on se, että eduskunta määrärahaa myöntäessään velvoittaa puolueita käyttämään piiri- ja naisjärjestöjensä toimintaan entisen 8 prosentin puoluetukiosuuden asemesta 12 prosenttia. Näin eduskunta ilmaisisi arvostuksensa puolueiden piiri- ja paikallisjärjestöissä tehtävälle kansalaistoiminnalle sekä tukisi tämän tärkeän toiminnan säilymistä ja vahvistumista. On huomattava, että suurin osa puoluetuesta jäisi tämänkin uudistuksen jälkeen Helsingissä toimiville puolueiden keskustoimistoille.

Puoluetukeen ehdotettu määräraha ei siis nousisi, vaan se pysyisi hallituksen esittämällä tasolla. Samalla kuitenkin puolueiden piiri- ja naisjärjestöille maakuntiin saataisiin vuosittain ohjattua tarpeellista toimintarahaa 975 896 euroa nykyistä enemmän ilman puoluetuen korotusta.

Näillä perusteilla ehdotan, että eduskunta lisää valtion vuoden 2006 talousarvioon momentin perusteluihin maininnan, että puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta 12 prosenttia on tarkoitettu käytettäväksi puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä 12 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Etelä-Suomen Sanomissa on ollut kirjoitus, jossa eduskunnan varapuhemies Markku Koski toivoo, että varaedustajista keskusteltaisiin vakavasti, ja myös ed. Risikko on ottanut tähän asiaan kantaa. Tässä lehtileikkeessä on myös mainittu allekirjoittanut, että olen tehnyt siitä aloitteen, että perustuslakiin tulisi varamiesjärjestelmä.

Toivon, että kun tässä pääluokassa nyt keskustellaan puolueiden toiminnasta, niin tämä keskustelu varamiesjärjestelmästä otetaan vakavaan harkintaan. Tässä lehtikirjoituksessa on myös kirjoitettu, että kansanedustajille maksetaan palkkaa myös äitiysloman ajalta. Aina on korostettu, että me emme saa palkkaa vaan palkkiota, joten tuntuu, että tässä on edelleenkin epäselvyyksiä. Kun nyt sitten on työryhmäkin olemassa perustuslain puitteissa, toivon, että siinä käydään sitten koko perustuslaki järjestelmällisesti läpi ja käydään myös tämä varamiesjärjestelmäkeskustelu läpi puoluetasolla saakka, koska hallituksen yksi ohjelmista on kansalaisvaikuttamisen politiikan ohjelma, että ihmiset pitää saada äänestämään.

Jos emme nyt ole tässä aktiivisia, emme myöskään saa tänne varamiesjärjestelmää emmekä ihmisiä kiinnostumaan politiikasta. Mielestäni myös kansanedustajilla on oikeus äitiyslomaan ja toisaalta sitten myös puolueilla oikeus tehdä reilusti työtään silloinkin, kun edustaja on ansaitulla sairauslomalla taikka lastenhoitovapaalla tai äitiyslomalla.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! On ihan perusteltua puhua siitä, kohdistuvatko puoluetuet ja puoluetuen avulla harjoitettu toiminta oikeaan paikkaan, koska puoluetuen tarkoituksena on tietenkin edistää kansalaisten demokratiaa ja osallistumista ja yhteiskunnallista päätöksentekoa. On varmasti tärkeää, että nämä hyvin kiistellytkin rahat kohdistuvat oikeaan paikkaan ja oikeaan toimintaan.

Nyt, kun kysymyksessä on presidentinvaalit, on ollut aika hämillistäkin seurata, kuinka kaupungilla kuljetetaan isoja sekkejä puolueitten toimesta toisen puolueen ehdokkaan vaalikampanjaan. Kun tämä ylimääräinen puoluetuki tuli näihin presidentinvaaleihin, niin on hyvin erikoista se, että puoluetukea ohjataan myöskin niille puolueille, jotka eivät ole katsoneet velvollisuudekseen asettaa ollenkaan omaa ehdokasta presidentinvaaleihin. Silloin tulee kysymys siitä, ohjautuuko silloin tämä yhteiskunnan ja veronmaksajien puoluetuki siihen puoluetoimintaan, mihin se on tarkoitettu, koska minä uskon, että ylimääräinen puoluetuki nimenomaan presidentinvaaleissa on tarkoitettu niihin kuluihin, mitkä aiheutuvat oman ehdokkaan kampanjoinnista, matkoista, päivärahoista jne.

Panin merkille, että esimerkiksi presidenttiehdokas Kallis kertoi perusteluissaan, kun hän suostui kristillisdemokraattien presidenttiehdokkaaksi, että hänelle yksi tärkeä peruste lähteä ehdokkaaksi oli se, että kun näin puolue saa presidentinvaaleihin puoluetukea, niin hän katsoo velvollisuudekseen olla kuluttamassa sitten tätä määrärahaa puolueen nimissä, mutta aina näin nyt tänä päivänä ei ole, ja olen miettinyt, että tämä olisi varmasti ehkä laajemmankin keskustelun paikka.

Matti Kangas /vas(vastauspuheenvuoro):

Puhemies! Ed. Salolle sanoisin, että vasemmistoliitolla on presidenttiehdokas, Tarja Halonen, ja jos hän on demareitten ehdokas samalla, eihän siinä mitään pahaa ole. Meille kuuluu puoluetuki niin kuin muillekin. Näin, että lehdessä kyseltiin, kenenkä kustannuksella presidenttiehdokkaat lentelevät pitkin Suomea, eduskunnasta varataan liput ja lennellään. Onko se nyt sitten oikein vai ei presidentinvaaleissa? Tämä on nyt tämmöistä jossittelua asioilla, mutta meillä on oma presidenttiehdokas, Tarja Halonen.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Toivon, että nyt kun poliittista toimintaa avustetaan, että puolueet nyt pitävät huolen siitä — kun eduskunta ei ole siihen pystynyt — että eduskunnan toiminta tehostuu ja hallituksen esitykset ovat tasokkaampia ja laadukkaampia ja että eduskunnan työskentely on sellaista, että se on myös puolueille ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle eduksi. Tällä hetkellä eduskunta työskentelee sillä lailla, että tälläkin hetkellä taitaa olla Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen kokous parhaillaan menossa, että ei pidä ihmetellä, kun täällä keskustelu on vaisua. Toivottavasti sitten, koska eduskunta ei siihen pysty puuttumaan, puolueet siihen puuttuvat.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Olen kyllä ed. Salon kanssa aika pitkälle samaa mieltä. Jos lukee nimenomaan 23.27.50 kohdan budjettikirjasta, jossa sanotaan, mihin käytetään presidentinvaaleissa tarkoitettua tukea, minä ymmärrän tämän tekstin niin, että se asianomainen puolue itse käyttää tuon oman ehdokkaansa taakse. Tässä vasemmistoliiton tapauksessa ainakin, jos on luottaminen lehtiin, sehän kävi niin, että kuljetettiin yhtä sekkiä pitkin kaupunkia ja niin suuren arvostuksen ehdokas Halosen kampanjatoimisto asetti tälle sekille, että sen vastaanotti joku vapaaehtoinen, satunnaisesti paikalla ollut työntekijä.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Nämä ylimääräiset puoluetuet tulivat vuonna 2004 Euroopan unionin parlamenttivaalien yhteydessä. Silloin puolueet saivat korvamerkittyä rahaa. Seuraava kerta, milloin tuli ylimääräistä puoluetukea, oli kunnallisvaaleihin, taas korvamerkittyä rahaa, ja nyt presidentinvaaleihin. Seuraava kerta on eduskuntavaalit.

Minä pidän huonona, että tällainen korvamerkitty raha on sidottu kansanedustajapaikkalukuun. Minä ymmärrän, että varsinainen puoluetuki voi olla sidottu paikkamäärään, mutta korvamerkitty raha tiettyjä vaaleja varten tulisi kyllä olla yhtä suuri kaikille puolueille. Sillä ei ole merkitystä, onko paikkoja yksi tai 100. Varsinaiseen toimintaan, niin kuin sanoin, raha voi määräytyä paikkalukujen mukaan, mutta tämähän on vaaliavustusta ja se tulisi kyllä antaa paremmassa suhteessa ja oikeudenmukaisemmassa suhteessa kuin mitä nyt annetaan. Kyllä minä lennän yhtä paljon kuin muut presidenttiehdokkaat, ja toiset lentävät taas jonkun toisen kustannuksella, ja useimmiten se on kyllä veronmaksajat, jotka maksavat. En minä tiedä, onko siinä suurta eroa, meneekö ed. Kangas Jyväskylään jonkin osaston kokoukseen puhujaksi tai meikäläinen menee oman osaston vaalitilaisuuteen.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kankaalle sen verran, että en minäkään siinä mitään pahaa näe, että vasemmistoliitto on asettanut ehdokkaan. Enemmän minä kritisoin vain sitä, että moraalisesti ja eettisesti on vaikeasti perusteltavissa kansalaisille se, että ensin te määräätte ylimääräisen puoluetuen, jota ei aikaisemmin ole ollut näissä presidentinvaaleissa, kun suoraa kansanvaalia on käyty. Puhutaan siis yhteensä sadoista ja sadoistatuhansista euroista ja sen jälkeen niitä annetaan niillekin puolueille, joilla ei periaatteessa synny mitään välittömiä kustannuksia tämän presidentinvaalin osalta. Eli korkeintaan yksi ylimääräinen puoluekokous, jossa voidaan asettaa presidenttiehdokas ja johon tulee sitten jonkun toisen puolueen presidenttiehdokas näyttäytymään.

Mutta presidentinvaalit kestävät tietenkin kaksi kolme kuukautta ja minun mielestäni presidentinvaalien jälkeen meidän pitäisi arvioida sitä, pitäisikö meidän yhteisesti ed. Kankaan kanssa tehdä lakialoite, jossa tehtäisiin tulevaisuutta varten semmoinen muutos tähän, että jatkossa nämä ylimääräiset puoluetuet annettaisiin ainoastaan semmoisille puolueryhmittymille, jotka ovat itse asettaneet omaa ideologiaansa vastaavan presidenttiehdokkaan, josta syntyy kustannuksia, ja näitä kustannuksia katetaan sitten näillä puoluetuilla. Näinhän esimerkiksi meidän ehdokkaamme Niinistö näillä kampanjakustannuksilla lentää, koska hän ei ainakaan ole kansanedustaja käyttämässä niitä etuja, mitä meillä kansanedustajilla on, vaan ne katetaan nimenomaan näillä ylimääräisillä puoluetuilla.

Matti Kangas /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä on tämmöistä saivartelua täällä nyt. Niin kuin ed. Kallis sanoi, enemmän tai vähemmän veronmaksajien rahoilla lennellään kaikissa vaaleissa, niin presidentinvaaleissa kuin EU-vaaleissa ja muissakin. Mistä se raha tuleekin, pidetäänkö tilaisuuksia, mihinkä komennetaan ihmisiä illalliselle ja maksetaan 1 000 euroa illalliskortista jnp., ja mitä muotoja tässä sitten kullakin on. Vielä korostan, meillä on ehdokas Tarja Halonen ja me häntä rahoitamme, niin kuin kokoomuskin rahoittaa Niinistöä ja keskusta Vanhasta, ja en minä tiedä, mitä pahaa tässä nyt sitten on.

Mikko Kuoppa /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Salolle haluan huomauttaa, että jos eduskunnassa on eri mieltä, niin voi tehdä vastalauseen. Kun katselin tuota kokoomuksen vastalausetta tässä kysymyksessä, sitä ei siellä ole. Teidän jäsenenne valtiovarainvaliokunnassa eivät ole jättäneet mietintöön vastalausetta tältä osin. Mielestäni on aivan turha pölistä silloin. Jos on kerran eri mieltä, niin tekee vastalauseen, niin kuin parlamentarismi edellyttää.

Toiseksi haluan vielä todeta, että mistä te, ed. Salo, tiedätte, mitä kustannuksia meillä presidentinvaaleissa on. Meillä on tällä kertaa tiettävästi puolueisiin kuulumaton ehdokas ehdokkaana eli Tarja Halonen ja totta kai me samalla tavalla voimme käydä vaalikampanjaa kuin muutkin puolueet. Valitettavasti vaan mekään emme selviä vaalikamppailusta ilman kustannuksia. Olisi tietenkin mukavaa, jos voisi selvitä.

Petri  Salo  /kok (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Aivan lyhyesti ed. Kuopalle, että tämä oli eilisiltaisen mietiskelyn tulosta, ei tätä ole käsitelty missään valtiovarainvaliokunnassa eikä missään ryhmässä. Kun mietin tätä asiaa, että nyt nämä budjetin luokat ovat täällä auki, niin pitäisi herättää keskustelua, että jos tehtäisiin jatkossa sellainen muutos, että tämä epäoikeudenmukaisuus ei jatkossa toteutuisi. Ed. Kuoppa, jos te haluaisitte hyvin perustella tätä omaa näkökulmaanne, minkä takia vasemmistoliitolle annetaan puoluetukea, vaikka ei ole omaa ehdokasta, niin esittäisitte sitten sen, että siitä aiheutuu meille kustannuksia. Mutta minä väitän, että siitä ei aiheudu kustannuksia ja niitä sekkejä kuljetetaan sen takia linja-autolla ja bussilla ympäri Helsingin kaupunkia.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Suomi on EU:n puheenjohtajamaana ensi vuoden loppupuolella. Ensi vuonna, pääluokan mukaan, on panostettu siihen lisää resursseja, ja tarkoitus on, että ensi vuonna muutenkin tämän budjetin mukaisesti painopistealueet ovat hallitusohjelman toimeenpanon valvonnassa ja sitten EU:n puheenjohtajakauden toteuttamisessa. En voi olla ihmettelemättä sitä, että täällä ei vielä kukaan ole puhunut muuta kuin näistä presidentinvaaleista ja perustuslaista tänään. Nyt kun kerrankin keskustelu kävi hyvänä, se lakkautettiin.

Mutta ihmettelen, missä ovat nyt ne puheet, kun sveitsiläinen senaattori Dick Martyn on vihjannut, että Euroopan hallitukset ovat saattaneet olla tietoisia CIA:n laittomasta toiminnasta, mutta eivät diplomaattisista syistä halua sitä myöntää. Koska olemme olleet puolueeton maa niin pitkään ja nyt olemme toimineet niin sovittelevasti muun muassa Aceh-neuvotteluissa, ihmetyttää tämä vaitonaisuus, mikä Suomen ulkopoliittisella johdolla on tämän asian tiimoilta. Missä ovat nyt ne vaatimukset ihmisoikeuksista? Jään kaipaamaan kannanottoja siihen, sallitaanko tällaista toimintaa Euroopan unionin alueella.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Nurmelle: Pari puheenvuoroa sitten tässä samassa pääluokkakeskustelussa totesitte, että tämä vaitonaisuus täällä, hiljaisuus keskustelussa, johtuu siitä, että kansanedustajat ovat Rahiksen hallituksen kokouksessa. Mikäli tiedän, siellä on viisi kappaletta kansanedustajia. Katsokaa ympärillenne, onko täällä enemmän kuin viisi paikkaa tyhjänä, elikkä pitäisi vähän katsoa, minkälaisen tuomion antaa edustajatovereista, jotka ovat asiallisella asialla.

Toisekseen minusta olisi erinomaisen hyvä nyt, että kun edustajat Salo ja Kallis täällä hurskastelevat todella reippaasti, niin tehkää tuollaiset ehdotukset ja esitykset lakialoitteena ja käymme niistä erikseen keskustelun silloin, kun niitten paikka on, mutta nyt teiltä on puhevalta mennyt, kun ette ole jättäneet vastalausetta.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Mutta perussuomalaiset tekevät niin kuin lupaavat ja toimivat. Täällä on 2 miljoonaa euroa pois puoluetuesta, joka rappeuttaa kansanvaltaa, ja presidentinvaalitkin maksatetaan Suomen kansalla, eli tähän on tuotu lisää rahaa. Ehdokkaita on kahdeksan, mutta puoluetuki maksetaan sillä lailla, että Haloselle tulee SDP:n kautta 55 kansanedustajasta ja sitten tulee vielä tämä sekinkuskaajien porukka siihen mukaan ja kokoomuskin saa perussuomalaisiin verrattuna 15-kertaisen määrän. Kai tällainen ylivoima pitää olla, että pystyy tätä EU-kolhoosijäsenyyttä puolustamaan, täytyy vähän ylivoimaa olla. Mutta me olemme lähteneet siitä, että kun voidaan säästää, niin säästetään tästä, mutta meininki on, että EU:lle lisää rahaa, jäsenmaksut moninkertaistuvat, varallisuusverot pois, mutta puoluepampuille lisää rahaa. Ei vetele eikä ole pelkkää huulten löpinää. Tästä äänestetään. Pääsette ottamaan kantaa, niin sileäkätisten kokoomus kuin myös kaikki muutkin. (Ed. Vielma: Känsät ovat olleet, ennen kuin olette syntynytkään!)

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ei minusta tämä ole mitään hurskastelua, vaikka tämmöisestä asiasta keskustellaan, kunhan keskustellaan asiallisesti.

Omassa puheenvuorossani yritin sanoa, että hyväksyn sen ja on ihan oikein, että puoluetuki, joka tulee puoluetoimintaan, perustuu kansanedustajamäärään. Mutta jos ajatellaan sitten näitä vaaleja, mihin tulee puhtaasti korvamerkittyä rahaa, niin en minä hyväksy. Te voisitte perustella, miksi pitää olla erisuuruisia avustuksia vaaleihin, joissa kaikilla on yksi ehdokas ja saman verran työtä ja rahaa vaatii vaalikampanja. Vasemmistoliitto saa vanhassa rahassa tuollaiset 1,5 miljoonaa — hetkinen — noin 230 000—240 000 euroa. En minä tiedä, onko teillä niin paljon enemmän kuluja kuin esimerkiksi perussuomalaisten ehdokkaalla tai kristillisdemokraattien ehdokkaalla, joiden avustus on selvästi pienempi. Mutta jos te pidätte tätä oikeudenmukaisena, niin perustelkaa, minkä takia te pidätte sitä oikeudenmukaisena. Minä en sitä pidä.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Täytyy kyllä sanoa: Pitkän matematiikan laudaturilla totean, että ed. Pulliainen on aivan oikeassa. Rahiksen hallituksessa ei ole 200:aa kansanedustajaa, ja täällä on enemmän kuin viisi. Nyt on tullut väärinkäsitys. Minä en suinkaan halua syyllistää kansanedustajia vaan syyllistän sitä järjestelmää, joka ei pysty korjaamaan sitä, että me kansanedustajat täällä, jotka haluamme ottaa kantaa asioihin, myös voisimme, toisin kuin täällä sanottiin, että suu kiinni, kun ei ole vastalauseessa sanottu sitä tai tätä. Kansanedustaja saa puhua vapaasti, ja hänen tulee käyttää puheenvuoroja, ottaa kantaa. Mielestäni on perin ikävää, että näitä toimia järjestetään päällekkäin eduskunnan istunnon aikana, jotka kuuluvat myös kansanedustajien tehtäviin. Myöskään, jos täältä on poissa, ei tiedoteta selkeästi, miksi täältä kansanedustajat ovat poissa. Hyvin paljon on työtoimenpiteitä, tehtäviä, jotka ovat liittyneet kansanedustajan tehtäviin, mutta on saanut poissaolon yksityisasioitten vuoksi. Jos eivät kansliatoimikunta ja eduskunta pysty siihen, niin toivon, että valtioneuvoston kanslia, joka valvoo hallituksen toimia ja pääministerin toimia, ottaa sitten tämän asian hoitaakseen, että tämä eduskunnan työskentely on tehokkaampaa ja mielenkiintoisempaa. Juuri kun täällä päästiin kunnon keskusteluun, niin meidän suumme tukitaan juuri ...

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Nurmi, kenenkään suuta ei ole tukittu vaan on todettu, että budjettiin liittyviä puheenvuoroja voi käyttää. Mutta aika kaukana olette budjetista tälläkin hetkellä puheenvuorossa. Pyydän siirtymään aiheeseen.

Puhuja:

Kuinka niin? Minä vaan kyselen: kuinka niin?

Sinikka  Hurskainen  /sd:

Arvoisa puhemies! Puheenvuoroni on ed. Soinin ja oikeastaan ed. Kalliksenkin puheenvuoroon. He täällä kritisoivat presidentinvaaleihin annettua tukea. On luonnollista, että tukea tulee puolueen kannatuksen mukaan. Hyvin näyttää kyllä kelpaavan. (Välihuutoja) — Kylläpä näyttää tuki kelpaavan sekä ed. Soinin puolueelle että ed. Kalliksen puolueellekin erittäin hyvin, että turha täällä on hurskastella.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Nyt on kysymyksessä tämä pääluokka 23, Valtioneuvosto, jolle kuuluvat tietysti myöskin puoluetukiasioitten valmistelu ja niistä päättäminen ja määrääminen. Olin hieman pettynyt, ed. Pulliainen, teihin, kun olen pitänyt teitä kumminkin demokraattina siinä mielessä, että jos täällä rajoitettaisiin puheenvuorot käytettäväksi ainoastaan silloin, kun on kysymyksessä vastalause, niin minä luulen kyllä, että nämä budjettikeskustelut hoidettaisiin kaikista pääluokista tänä päivänä kuntoon. Ei tarvittaisi muita päiviä, voitaisiin lähteä joululomille.

Minä esitin vain näkemyksiäni siitä, onko tämä moraalisesti ja eettisesti oikein. Toivoisin, ed. Pulliainen, teiltä näkökulmia nimenomaan tähän seikkaan. Kun näitä korvamerkittyjä rahoja annetaan, onko ne tarkoitettu niin, että niitä sitten 2 metrin pituisina sekkeinä kuljetetaan tuolla linja-autoissa toisen puolueen, kilpailevan puolueen, puoluetoimistoon?

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Koska keskustelemme nyt pääluokasta 23, Valtioneuvostosta, joka on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanovallasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa, toivon, että tämä ministeriö ottaa eduskunnan työskentelyn aivan erityiseen huomaansa, koska esimerkiksi täysistunnot kello 18—23 maksavat noin 11 000 euroa ja mielestäni, jos asiat ovat tärkeitä, silloin voidaan kokoustaa, muussa tapauksessa ei. Mielestäni ed. Salo on aivan oikeassa, että kansanedustajan puheoikeutta ei tule rajoittaa, koska kuitenkin puhumme päiväsaikaan ja ihan asiasta. Kyllä täällä on aiheettomiakin puheenvuoroja käytetty.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti tästä logiikasta. Kun yhtään ääntä ei ole annettu presidentinvaaleissa vielä, niin ei ole mitään pohjaa, mihin verrata sitä pääluvun mukaan. Siitä tässä on kysymys. Mutta vanhat puolueet luulevat, että ne vielä tällä raha-aivopesulla saavat parempia tuloksia. Se on tietysti heidän oikeutensa. Mutta meidän oikeutemme demokratiassa on esittää vähennyksiä tuhlailumenoista, ja sen me olemme tässä tehneet. Jos sosialistit ja muut ovat sitä mieltä, niin kuin ilmeisesti ovat, että kolme meitä jää tätä alennusta vaatimaan, niin sekin on oikeus, että se jää tänne eduskunnan pöytäkirjoihin ja tulee Suomen kansan tietoon, kuka tulisi vähemmälläkin toimeen. Myönnän kyllä, että 37 000 euroa on budjetissa perussuomalaistenkin kampanjaan ja se käytetään. Se nyt vielä puuttuisi, kun teillä on satakertainen ylivoima vanhoilla puolueilla, että me antaisimme vielä sen vähänkin rahan pois, eihän nyt sentään näin pöhköjä olla.

Maija-Liisa Lindqvist /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tässä pääluokassa on eräs erittäin merkittävä asia, joka on kemikaaliviraston valmistelumenot, joihin on varattu täällä 120 000 euroa. Nythän näinä päivinä on selvinnyt, että tämä kemikaalivirasto tulee olemaan todella merkittävä sekä henkilöstömäärältään että tehtäviltään. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että hallitus on toiminut erinomaisella tavalla, koska tämä on sekä terveyden, työllisyyden että Suomen näkyvyyden kannalta EU-toiminnassa erittäin merkittävä asia.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan vielä sanoa, että on hyvä asia tämä, mistä ed. Lindqvist puhui, kemikaaliviraston tulo, ja se näkyy myös sitten, että pääluokka lisääntyy 48 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tasavallan presidentin pääluokka lisääntyy 35 prosenttia, eduskunta on maltillisessa 7 prosentissa. Mutta toivon, että politiikkaohjelman ohessa kiinnitetään huomiota siihen, että täällä esimerkiksi puhutaan: "Henkilöstövoimavarojen hallinta - - työilmapiiriä seurataan ja kehitetään." Toivon, että myös eduskunnan työilmapiiriä seurataan ja kehitetään, koska ainakin pahaa verta on herättänyt se, että kansalaiset ovat maksaneet tämän uuden lisärakennuksen ja lisärakennukseen ei pääse edes tutustumaan. Mielestäni asia tulee pikaisesti korjata, ja se on aiheuttanut paljon epäkohtia. Sinne mielestäni tulee saada viedä vieraita mutta tietenkin kohtuukokoisia ryhmiä ja tiettyinä ajankohtina. Mielestäni tämä asia on hoidettava kuntoon asianmukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Hieman hämmästyttää se, että tässä pääluokassa valtioneuvoston kanslian osalta momentille 22 EU-puheenjohtajuuden menoihin on merkitty 23 370 000 euroa ja pääluokkaan 28 on myös merkitty EU-puheenjohtajuuteen 13 miljoonaa euroa.

Arvoisa puhemies! Hämmästelen osittain sitä, eikö valtioneuvostossa olisi kuitenkin voitu yhdistää samalla nimikkeellä olevia menoja, kun ne nyt on jaettu tavallaan valtioneuvoston osalle ja sitten valtiovarainministeriön osalle.

Yleiskeskustelu pääluokasta 23 päättyy.