Täysistunnon pöytäkirja 14/2009 vp

PTK 14/2009 vp

14. KESKIVIIKKONA 25. HELMIKUUTA 2009 kello 15.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

 

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Vaikka elämmekin finanssikriisin keskellä, on paljon yrityksiä, joilla on patoutunutta investointitarvetta. Sitä taustaa vasten tämä hallituksen esitys poisto-oikeuksien tuplaamisesta tuotantorakennusten osalta ja myöskin koneitten ja laitteitten osalta on erittäin perusteltu ja tähän aikaan erittäin sopiva. Me kaikki tiedämme, että tällä hetkellä rakentamisen hinta on laskusuunnassa, tarvikkeitten hinta on pudonnut 10—20 prosenttia ja urakkatarjouksia kyllä on saatavissa ja myös työvoimaa investointeihin. Se, että tämä on kahdelle vuodelle määräaikaiseksi osoitettu, on sinänsä perusteltua, mutta saattaa olla niin, että tarvetta olisi hieman pitemmällekin ajalle tämän poisto-oikeuden lisäämisen kannalta.

Sinänsähän tämä ei ole uusi asia. Tätä on käytetty myös 1990-luvun laman aikana, mutta uskon, että tällä saadaan myös tätä elvytystä, laman torjuntaa eteenpäin ja rakennusmiehille töitä, ja niitä töitähän tarvitaan. Täällä on varsin yksityiskohtaisesti arvioitu, minkä verran näitä verovaikutuksia tällä on. En tiedä, mihinkä nämä laskelmat perustuvat, mutta toivottavaa on tietysti se, että investoinnit lähtevät tuotantojen osalta käyntiin ja se luo uskoa tulevaisuuteen kaikkialla, koko Suomessa.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! On helppo yhtyä kokeneen yrittäjäedustajan Eero Reijosen esittämiin ajatuksiin. On erinomaisen halpa tapa edistää investointeja kaksinkertaistamalla tämä poistojen mahdollisuus. Tällä tavalla sellaiset yrittäjät, joilla on nyt tässäkin tilanteessa mahdollisuus investoida, voivat käyttää tulorahoitusta tehokkaasti hyväksi. Tässä on aika orjallisesti noudatettu sitä vanhaa kaavaa kaikilta osin. Tämän kaltainen järjestelmähän oli kutakuinkin täsmälleen samanlaisena voimassa vuosina 1993 ja 1994, ja nyt on sitten myöskin säädetty tämä kahdeksi vuodeksi. Pidän sitä kyllä liian lyhyenä aikana. Mieluummin kolme tai neljä vuotta, niin tämän vaikutus olisi tehokkaampi ja kuitenkin veronsaajille erittäin halpa tapa edistää investointeja.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Minäkin keksin tämän juuri, mieleeni palautui, että niinhän se oli silloin edellisen laman aikana, tähän konstiinhan silloin tukeuduttiin, ja miksi se on näin lyhyen aikaa: minä ymmärrän, että tämä on ministeri Kataisen puheitten mukainen. Hänhän uskoo vakaasti, että tämä koko homma hoituu kahdessa vuodessa kuntoon, kun kaikkia näitä elvytysjippoja käytetään, ja sillä sipuli. Hän on hyvin looginen tässä asiassa. Minä toivon hänelle menestystä ja meille kaikille siinä siivellä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Varmasti me kaikki toivomme valtiovarainministeri Kataiselle ja koko Suomelle menestystä tässä tilanteessa. Tämä on vain tietysti tuosta näkökulmasta, mihinkä ed. Pulliainen hiukan viittasi, kummallista. Alun pitäenhän laman ei pitänyt tulla Suomeen ollenkaan, sitten sen piti tulla mutta sillä tavalla, että se ei vaikuta varsinaisesti meidän omaan talouteemme, tähän reaalitalouteen. Sitten sen piti vaikuttaa mutta vain niin vähän, että 200 miljoonaa euroa on riittävä summa niin kutsuttuun elvytykseen ja toimenpiteisiin valtiovallan toimesta. No, nyt puhutaan aivan eri asioista ja myöskin valtiovarainministeri Katainen on havahtunut reaalitalouteen ja realismiin. Tämä poistojen kaksinkertainen suorittaminen on, yhdyn tähän ajatukseen, varmasti tehokas tapa silloin, kun on näitä investointeja liikkeellä. Mutta nyt viime aikoina on aika tavalla vähän niitä ollut, ja tämä arvio siitä, miten paljon niitä yleensäkin tulisi tehtäväksi, on varmasti hyvin vaikea, koska arviointilaitoksetkaan eivät osaa oikein katsoa nyt omaan kristallipalloonsa.

Mats Nylund /r:

Arvoisa herra puhemies! Olen ymmärtänyt tämän lain näin, että tässä vaiheessa se ei kata maataloutta ollenkaan nimenomaan siksi, että useimmat tilat eivät ole elinkeinoverolain alla. Minä haluan esittää, että valiokunta katsoo tätä tarkasti, jos syntyy ongelmia esimerkiksi koskien urakoitsijoiden palveluja, koneita ja halleja.

Keskustelu päättyi.