Täysistunnon pöytäkirja 14/2009 vp

PTK 14/2009 vp

14. KESKIVIIKKONA 25. HELMIKUUTA 2009 kello 15.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

 

Timo V.  Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Nythän tässä esitetään tukiratkaisua, joka ei vastaa Suomen liittymisen yhteydessä sovittua artiklan 142 periaatetta. Eli tämän pohjoisen tuen osalta poiketaan nyt aika vahvasti niistä periaatteista, joita liittymisen yhteydessä pohjoiselle tuelle on hyväksytty. Tätä ratkaisua on aika vaikea poliittisesti hyväksyä, kun lähdetään leikkaamaan pohjoista tukea, mutta tietysti on todettava näin, että siinä kasvaneen tuotannon tilanteessa, mistä tämä ratkaisu on seurausta, jollakin tavalla tämän ratkaisun toki ymmärtää.

Yksi yksittäinen kohta, johon näen, että on saatava ehdottomasti muutos, on se, että täällä laissahan todetaan, että kansallista tukea voidaan maksaa sika- ja siipikarjatiloille niin sanottujen viitemäärien mukaan, jotka perustuvat sitten vuoden 2007 teurastettuihin eläinmääriin. Tämä esitys on monella tavalla kohtuuton. Se on kohtuuton muun muassa siitä syystä, että lukuisilta C-alueen sikatiloilta ei loppuvuodesta 2007 haettu teuraaksi ilmoitettuja sikoja, mistä totta kai seuraa näille tiloille tukimenetyksiä kansallisen tuen osalta mutta myös sitten investointitukien osalta, joten on täysin välttämätöntä, että tähän määritelmään saadaan käsittelyaikana muutos.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kuten ed. Korhosen puheenvuorosta jo kävi ilmi, tämä esitys maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muutoksista liittyy pohjoisen tuen kehittämisestä tehtyyn ratkaisuun EU:n kanssa.

Minun puheenvuoroni ei koske tätä asiaa, vaan erästä alkuperäiseen lakiin jäänyttä puutetta. Kysymys on viitemäärän korotusmahdollisuudesta. Tässähän tämä viitemäärän vuosi on 2007, ja siitä sallitaan tiettyjä poikkeuksia: tietty korotusmahdollisuus tuotantorakennuksen laajennus- tai uudistamisinvestoinnin perusteella, jos se on tapahtunut tietynaikaisesti, on aloitettu ja saatu valmiiksi tietynaikaisesti. Mutta se ei anna mahdollisuutta saada viitemäärään korotusta vuonna 2007 todetun sairauden perusteella, jonka perusteella tuotanto on jäänyt tavallista alemmaksi sika- tai siipikarjataloudessa.

Toivoisin, että tämä puute korjattaisiin ja tällaisissa tapauksissa voitaisiin käyttää vuoden 2006 viitemäärää, jos ja kun näissä tapauksissa yleensä tuotanto on silloin ollut normaali. Vetoaisin täällä paikalla olevaan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaan ed. Jari Leppään, että hän käyttäisi arvovaltaansa näitten vuonna 2007 sairautta poteneiden ihmisten aseman helpottamiseksi tämän lainsäädännön soveltamisessa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Käytetyt puheenvuorot ovat kuvanneet sitä, minkälaiseen kurimukseen on jouduttu, kun 141- ja 142-asiat yritetään sovittaa yhteen pakettiin, miten siinä itse asiassa unohtuvat hetkessä ne luonnonmaantieteelliset perusteet, joittenka perusteella ennen vuotta 1995 neuvoteltiin EU-jäsenyyssopimus yhteiseen Euroopan unionin maatalouspolitiikkaan liittymiseksi. Sitten kun mennään tuottamaan liikaa ja suorastaan kiusallisesti tuottamaan ylituotantoa ja sitten yritetään sovittaa näitä ylituotantotilanteita luonnonmaantieteellisistä syistä muodostuneeseen kahteen tuotantoalueeseen, niin siinä ajaudutaan sitten sellaisiin leikkauksiin kuin ed. Timo Korhonen täällä äsken juuri totesi. Mutta tälle ei nyt kerta kaikkiaan kovin paljon voi. Niihin yksityiskohtiin, joista tässä mainittiin, ehkä pitää yrittää vaikuttaa, ja on siellä jo ennakoivassa käsittelyssä valiokunnassa muutakin tullut esille.

Keskustelu päättyi.