Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

 

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä veronkantolain muutos on periaatteessa suhteellisen merkittävä. Lähtökohta on ollut se, että kun on eräpäivänä maksanut veron, niin kaikki on kunnossa ja sillä ei ole merkitystä, koska se tulee Verohallinnon tilille. Nyt tässä lähtökohtana on se, että periaatteessa tuon veronmaksun pitää olla verottajan tilillä eräpäivänä. Tosin Suomessa, kun meillä välitetään maksutieto, niin katsotaan, että se riittää, että maksutietoa välitettäessä ilmoitetaan, että maksu on maksettu eräpäivänä. Mutta Euroopasta ja muualtakaan maailmasta näitä maksutietoja ei välitetä, ja se johtaa siihen, että muualta kuin Suomesta maksettaessa maksun täytyy tapahtua sillä tavalla, että tosiaan se veron määrä on verottajan tilillä tuona eräpäivänä.

Täytyy sanoa, että tietysti tämä on suomalaisille pankeille erittäin hyvä asia, mutta se täytyy sanoa, että ongelma saattaa olla se, että ulkomailla eletään vanhojen käsitysten varassa ja kuvitellaan, että eräpäivänä on maksettu, ja tämä saattaa johtaa suuriin ongelmiin. Ja siitä syystä on nyt erittäin tärkeätä, kuten täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin todetaan, että Verohallinto tiedottaa niille, jotka näitä maksuja maksavat ulkomailta, että järjestelmä on muuttunut ja millä tavalla pitää menetellä, jotta ei synny tilanteita, että maksut maksetaan niin, että ne tulevat liian myöhään tilille ja ihmiset yllättyvät siitä ja joutuvat maksamaan seuraamusmaksuja aivan tarpeettomalla tavalla. Muutenkin olen sitä mieltä, että tätä vielä voisi jossakin vaiheessa miettiä, voitaisiinko sopia sillä tavalla, että voitaisiin ainakin Euroopasta, mutta mahdollisesti muualtakin, saada näitä maksutietoja, jotta myöskin muualta maksettaessa eräpäivänä maksaminen olisi riittävää.

Yleiskeskustelu päättyi.