Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt ehdotusta työaikalain säännösten muuttamisesta siten, että moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisen ajopäiväkirjan säilyttämisvelvollisuus tulee kattamaan vuoden, varsin lyhyesti, koska kaikki valiokunnassa kuullut asiantuntijat puolustivat tätä lakiesitystä. Se on myöskin linjassa Euroopan unionista tulevien vaatimusten kanssa ja se ei myöskään lisää kuljetusyrittäjien osalta byrokratiaa, vaan hyvin laajalti oltiin sitä mieltä, että tämä esitys on hyvä lisä, ja valiokunta ehdottaa tämän hyväksymistä yksimielisesti muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.