Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Bioetanolin tuotannon käynnistäminen Suomessa

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Työ- ja elinkeinoministeriö teetti selvityksen bioetanolin tuotannon mahdollisuuksista Suomessa. Härmälän mukaan meille mahtuisi muutama viinatehdas. Tämä olisi upea asia myös suomalaiselle kotieläintuotannolle. Sen ei tarvitsisi jatkossa turvautua nykymitassa brasilialaiseen salmonellan saastuttamaan gemosoijaan. Kysynkin:

Mitä energinen ministeri Pekkarinen aikoo tehdä, että bioetanolin tuotanto Suomessa lähtee käyntiin?

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Tämän selvityksen taustahan oli se, että Suomessa on paljon ylijäämäviljaa, jolla ei ole kysyntää eikä oikein kunnon kysyntää maailmanmarkkinoillakaan järjelliseen hintaan. Toisaalta meillä on rehuvalkuaisesta kova pula, omavaraisuus on alle 20 prosenttia. Selvityksen tarkoitus oli selvittää se, olisiko edellytyksiä tämän viljaylijäämän hyödyntämiseksi etanoliksi ja sen ohessa syntyväksi rehuksi, jota voitaisiin käyttää meidän maataloudessamme, ja nimenomaan tätä etanolia sitten liikenteen polttoaineena. Selvitys päätyi siihen, että tietyin ehdoin edellytyksiä voisi olla.

Nyt idea ja ajatus on, että markkinoiden pitää toimia, lähteä perustamaan tuotantolaitoksia, jos kerran katsovat, että voivat näissä oloissa kilpailukykyiseen hintaan etanolia tuottaa, tehtaita pystyyn laittaa. Ajatus on, että jotta tämä voisi onnistua, vero pitää etanolilta ottaa pois. Nyt on korni tilanne, että siltä peritään CO2-veroa, vaikka etanolin käyttö ei lainkaan tuota CO2-päästöjä. Minä uskon, että pitkän kädenväännön jälkeen vihdoin tässä asiassa päästäänkin eteenpäin. Lisäksi investointitukia kyllä näille hankkeille myönnetään, jos (Puhemies: Minuutti on kulunut!) investoijia ilmestyy markkinoille.

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Loistavaa, ministeri Pekkarinen. (Naurua) Nyt vaaditaan vielä laskelmia bioetanolien energiataseesta. (Vasemmalta: Pääministeriainesta!)

Voidaanko tässä käyttää hyväksi ruotsalaista tutkimusta, jossa etanolin on laskettu tuovan yli 35 prosentin hyödyn fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna?

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! (Ed. Arhinmäki: Fantastista!) — Ed. Skinnari, ja kyllä Arhinmäellekin tämän voin sanoa: tämä kysymys on nyt vähän vaikea. Vaikka ed. Arhinmäki tietää kaikki asiat, niin hänellekin tämä voi olla nimittäin vähän vaikea. — Nimittäin EU on parhaillaan valmistelemassa näitä kestävyyskriteerejä biopohjaisille polttoaineille, ja ei ole tarkkaa tietoa, mitä sieltä ihan tarkkaan ottaen tulee. Eli täyttääkö suomalainen ohrasta tai kenties vehnästä valmistettu etanoli nämä kestävyyskriteerit, tämä on vielä auki oleva asia.

Kunnes tämä selviää, kunnes komission esitys siitä, mitä kestävyyskriteerit täsmälleen sisällään pitävät, kunnes tämä tieto on meidän kaikkien käytettävissä, niin minä luulen, että nämä teolliset toimijat eivät hevin uskalla näitä investointeja tehdä. Koska jos etanoli ei täytä tätä kestävyyskriteeriä, niin se ei olekaan uusiutuva polttoaine, sellainen, joka voidaan lukea tämän 10 prosentin velvoitteen piiriin. Elikkä minä luulen, että teollisuus nyt vähän odottaa meillä tuon selvityksen tuloksia. Siihen menee muutama viikko, kuukausi. Näin komissiosta on kerrottu.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Samaa asiaa voitaisiin lähestyä pikkuisen toisesta vinkkelistä, ja tässä tapauksessa se vinkkeli olisi se, että tässä tarkastellaan, niin kuin ed. Kalmari totesi, tätä valkuaisrehukomplementtia omana elintarvike-elinkaarenaan ja sitten sivutuotteena, energiaelinkaarena, sitä bioetanolia. Ja silloin, kun nämä priorisoidaan niin, että se rehu on ykkönen, elintarvike-elinkaari on ykkönen, ja tämä toinen on sivutuote, niin mitään ongelmia ei pitäisi olla. Miltäs tämä kuulostaa, arvoisa energinen ministeri?

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Ihan Esko-Kreeta, Kreeta-Esko, kumminpäin tahansa. Kumpikin perustelu on erittäin hyvä, ja niin kuin sanottu, hallitus on valmis veroratkaisuihin, joilla etanolista tehdään kannattava tai entistä kannattavampi ja kilpailukykyisempi raaka-aine. Hallitus on valmis myöskin investointien tukemiseen, jos investointia löytyy. Mutta nyt vain se, täyttääkö tämän kestävyyskriteerin se itse etanoli? Jos ei täytä, arvaan, että teollisuus empii, uskaltaako lähteä sellaista etanolia valmistamaan ennen kuin tietää, että se täyttää tuon kestävyyskriteerin. Minä kyllä rohkaisen tällä hetkellä investoijia liikkeelle ja suunnitelmia liikkeelle, ja kun tulee lopullinen tieto kestävyyskriteerien sisällöstä, niin sen jälkeen toivon, että investoijia ilmestyy ja saadaan Suomeen etanolituotantoa ja puhdasta gmo-vapaata rehua suomalaisen maatalouden tarpeisiin. Tämä rehu on tässä tärkeä ele-mentti.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.