Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Suomen sitoumukset Itämeri-konferenssissa

Pertti Salolainen /kok:

Herra puhemies! Helsingissä pidettiin äskettäin merkittävä Itämeri-konferenssi. Eduskunnalla ei ollut mahdollisuutta osallistua tuohon merkittävään tilaisuuteen. Hallitus osallistui siihen ja myöskin pääministeri osallistui.

Voitteko, pääministeri, kertoa meille, mihin Suomi siellä sitoutui? Katsotteko, että Suomella olisi jatkossa jonkinlainen johtorooli tämän kaltaisen toiminnan jatkamisessa?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Jatkossa erityisesti on painotettava sitä, että Helcomin puitteissa työtä jatketaan niin kuin on tehty tähänkin asti ja myös EU:n omia sisäisiä politiikkoja muutettaessa osana EU:n Itämeri-strategiaa nämä Itämeren ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset nostetaan entistä painokkaammin esille.

Suomen hallitus antoi siellä sitoumuksen, joka liittyi kahteen aiheeseen.

Ensimmäinen oli se, että Saaristomeren osalla pitää saada veden laadun hyvä laatu aikaan vuoteen 2020 mennessä, kun aikaisemmin tavoitteenamme on ollut vuosi 2027. Eli ei vielä edes erinomaista laatua, vaan pitää päästä hyvään tasoon.

Toinen sitoumus liittyi siihen, että Suomi tähtää ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueeksi. Tämän huippukokouksen jälkeen esitin ministeri Anttilalle ja ministeri Lehtomäelle ehdotuksen, että asetamme työryhmän, joka tekee tämmöisen tiekartan siitä, millä toimenpiteillä Suomi pystyy pääsemään ravinteiden kierrätyksen esimerkkimaaksi. Korostaakseni tämän sitoumuksen merkitystä tarjouduin itse sen työryhmän puheenjohtajaksi, niin että ensi talvena työryhmä antaisi sen esityksensä sitten ministeriölle.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.