Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Ryhmäkoot ja oppilaiden hyvinvointi lukioiden arviointikriteereinä

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Opetushallituksen pääjohtaja Lankinen on vaatimassa lukioista monipuolisempaa julkista vertailutietoa. Lukiomittarin pitäisi hänen mukaansa sisältää ylioppilasarvosanojen lisäksi tietoa muun muassa oppilaiden hyvinvoinnista ja opetusryhmien koosta. Arvoisa opetusministeri, te olette tyrmännyt tämän pääjohtajan idean. Kysynkin:

Eikö teidän mielestänne ole tärkeää selvittää oppilaiden hyvinvoinnin tilaa tai ryhmäkokoja?

Opetusministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! Tuohan oli mielenkiintoinen tieto, että olen tyrmännyt tuon idean, kun olimme itse asiassa samassa paneelissa ikään kuin ideoimassa tätä, miten lukion arviointia voisi kehittää. Itse pidän tärkeänä sitä, että kun arvioimme koulun ja koulutuksen laatua, niin käytämme monipuolisesti eri mittareita, arvioimme lasten ja nuorten hyvinvointia, emme katso pelkkiä oppimistuloksia vaan sitä, miten koulussa oppilaat, henkilökunta viihtyvät, miten jaksavat. Mielestäni on tärkeää kehittää monipuolisia mittareita, jotta voimme seurata ja kehittää laatua.

Lukioiden osalta parhaillaan työskentelee työryhmä, joka jättää esityksensä syksyllä siitä, miten lukiokoulutusta Suomessa tulisi kehittää ja miten muun muassa oppilaiden hyvinvointia lukioissa parannettaisiin. Jos sieltä tulee isompia muutosehdotuksia ja linjauksia, niin olettaisin, että seuraavan hallituksen ohjelmaan näitä tultaisiin sisällyttämään. Mutta lukioiden osalta mielestäni on tärkeää, että käytämme monipuolisia mittareita; emme katso pelkästään sitä, minkälaisin arvosanoin sieltä kirjoitetaan ylioppilaaksi, vaan arvioimme myös sitä, (Puhemies: Minuutti on kulunut!) mikä on ollut oppilaiden lähtötaso ja mikä on kaikkiaan hyvinvointi.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.