Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Mielenterveyspalveluiden turvaaminen

Paula Sihto /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Voimassa oleva mielenterveyslaki on puutteellinen ja riittämätön. Nykyisellään mielenterveyslaki säätelee psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden oikeuksia lähinnä laitoshoidossa, mutta avohoitoa ei siinä säädellä. Vastentahtoisen hoidon suhteellinen osuus on lisääntynyt 2000-luvulla. Mielenterveyspotilaat ja kuntoutujat ovat yleisten kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden varassa, ja he ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa kuntatalouden joutuessa vaikeuksiin. Mielenterveysongelmia kohdanneilla henkilöillä ja heidän läheisillään on aivan liian hyvin muistissa 1990-luvun julkisen talouden laman dramaattiset vaikutukset hoidon saatavuuteen ja ihmisten arkiseen selviytymiseen. Kysyisinkin peruspalveluministeriltä:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy turvatakseen kansalaisillemme välttämättömät mielenterveyspalvelut?

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Ministeri Risikko joutui perhesyistä hakemaan lastaan hoidosta. Tämä on ihan normaalia myöskin ministerien arkipäivää, että näin voi käydä huolimatta siitä, että hän oli täällä osan aikaa kyselytunnista.

Tähän mielenterveyskysymykseen vastaan omalta osaltani, oman sektorini puolesta niin, että meillä on menossa lainsäädäntötyö siitä, että psykoterapiakuntoutuksen lakisääteistäminen tulee, jotenka tämä Kelan harkinnanvaraisuus siitä poistuu. Uskon, että se on eräs vastaus myöskin tähän ed. Sihdon kysymykseen, koska terapian saaminen niin, että se saataisiin hyvin varhaisessa vaiheessa, että ne, jotka siitä hyötyisivät, varmasti sen sitten saisivat, on ollut hyvin ongelmallista.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.