Täysistunnon pöytäkirja 140/2004 vp

PTK 140/2004 vp

140. KESKIVIIKKONA 15. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

15) Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

 

Päivi Räsänen /kd:

Herra puhemies! Ed. Vahasalo ei päässyt itse tänne saliin puolustamaan aloitettaan, ja lupasin, että jonkun sanasen tästä aloitteesta täällä sanon, vaikka nimeni ei tässä alla olekaan.

Ed. Vahasalo on kiinnittänyt huomion vakavaan ongelmaan, ennen muuta nuorten lisääntyvään tupakointiin, jonka terveyshaitat tulevat kertaantumaan tuleville vuosille. Olen kyllä hänen kanssaan siitä samaa mieltä, että esikuvilla, esimerkiksi ed. Vahasalon mainitsemilla tupakoivilla elokuvasankareilla tai päihteitä käyttävillä elokuvasankareilla, on varmasti oma vaikutuksensa nuorison käyttäytymiseen.

Mutta uskon kyllä, että vielä suurempi esikuvavaikutus on niillä nuorilla aikuisilla, jotka elävät nuoren lähipiirissä, ja ennen muuta lasten ja nuorten omilla vanhemmilla, eli tässä tulemme jälleen kysymykseen kodin antamasta mallista. On todettu, että päihteitä käyttävien ja tupakoivien vanhempien lapset ryhtyvät muita lapsia ja nuoria herkemmin itsekin päihteitä käyttämään.

Keskustelu päättyy.