Täysistunnon pöytäkirja 140/2004 vp

PTK 140/2004 vp

140. KESKIVIIKKONA 15. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

17) Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta

 

Päivi Räsänen /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämä on kymmenen vuoden edustajan urani aikana ensimmäinen kerta, kun puhun täysin tyhjälle salille, mutta mielenkiintoinen kokemus tämäkin.

Ehdotan tässä aloitteessani, että vuorotteluvapaata koskevaa lainsäädäntöä kehitettäisiin niin, että työntekijän käyttämät perhevapaat eivät muodostuisi esteeksi vuorotteluvapaan käytölle. Vuorotteluvapaata koskevan lain 4 §:ssä työhistoriaedellytyksenä on, että henkilö ennen vuorotteluvapaan alkamista on ollut työ- tai virkasuhteessa yhteensä vähintään kymmenen vuotta. Tämän lisäksi vuorotteluvapaan työssäoloedellytyksenä on, että työntekijän työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän vuoden ajanjaksoon voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Silloin edellytetään, että henkilö on 13 edeltäneen kuukauden aikana ollut työssä samalla työnantajalla vähintään 12 kuukautta. Näiden ehtojen johdosta äitiys- ja vanhempainloman tai hoitovapaan jälkeen henkilöllä ei ole vuoteen mahdollisuutta vuorottelukorvaukseen, vaikka mielestäni näiden tukien joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö tätä edellyttäisi.

Opiskelun ohella vuorotteluvapaan ottamisen merkittävimpiä syitä on ajan varaaminen perheelle ja lastenhoitoon. Perhevapaita varten säädetyt ensisijaiset tukimuodot eivät näytä aina olevan riittäviä, ja sen vuoksi mielestäni on varsin perusteltua, että myös pienten lasten vanhemmat voivat käyttää vuorotteluvapaata varsin joustavasti juuri siinä elämäntilanteessa, kun työn ulkopuolisia syitä myös omassa henkilökohtaisessa elämässä vuorotteluvapaan käyttämiselle erityisesti olisi.

Sen vuoksi, arvoisa puhemies, ehdotan, että 5 §:ää muutettaisiin niin, että vuorotteluvapaan edellytyksenä olisi se, että palvelussuhde samaan työnantajaan olisi yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista tai sitten vuorotteluvapaata edeltäneen äitiys-, isyys- ja vanhempainloman tai hoitovapaan alkamista.

Keskustelu päättyy.