Täysistunnon pöytäkirja 140/2004 vp

PTK 140/2004 vp

140. KESKIVIIKKONA 15. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

3) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

 

Kaarina  Dromberg  /kok:

Arvoisa puhemies! Kun nyt päästiin tähän Euroopan neuvostoon, niin minun mielestäni valiokunta on ottanut erittäin hyvin kantaa siihen, mikä on yhteistyö Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan ja eduskunnan välillä. Todella täytyy sanoa, että tämä on oikeastaan ainoa paperi, jossa yhdistyvät nämä meidän kohtaamisemme, kun annetaan tämä kertomus vuosittain. Siinä mielessä olisi paljon parempi, että myöskin ennen kokousta meillä olisi jonkinlaiset yhteiset keskustelut ja suuntaviivat, joilla me määrittelemme oman kantamme.

Samoin myös hallituksen ja Euroopan neuvoston välisessä yhteistyössä meillä on ainoastaan kerran vuodessa ulkoministerin kanssa yhteinen palaveri, jossa ovat myöskin virkamiehet, jotka Euroopan neuvostossa tekevät ahkerasti työtä ja omissa komiteoissaan istuvat. Sekin on liian, sanotaanko, ohut suhde, jotta tieto kulkisi näiden eri elinten välillä, virkamieskunnan ja myöskin sen valtuuskunnan välillä. Tässä varmastikin olisi parantamisen varaa ja myös eduskunnan ja Euroopan neuvoston työskentelyn kehittämisessä täällä eduskunnan puolella.

Keskustelu päättyy.