Täysistunnon pöytäkirja 140/2004 vp

PTK 140/2004 vp

140. KESKIVIIKKONA 15. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki tuloverolain muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyseessä on lakialoite tuloverolain muuttamisesta. Asia koskee sitä, että Puolustusvoimien siirtovelvollisille maksettaisiin etuus, joka olisi, niin kuin kansanedustajille ja europarlamentaarikoillekin, verotonta. Perustelut tulevat seuraavasti:

Tiedämme, että nyt on valmistumassa valtioneuvoston selonteko. Tai sanotaan näin, että valtioneuvoston selonteon mukaan Puolustusvoimissa meneillään on muun muassa johtamis- ja hallintorakenteen uudistaminen. Tämä muuttaa sillä lailla Puolustusvoimien johtamisjärjestelmää, että Puolustusvoimien varsinaiset työntekijät joutuvat siirtymään toisiin työpaikkoihin, jättämään nykyiset työtehtävänsä ja siirtymään uusille paikoille. Esimerkiksi Mikkeliin perustetaan Maavoimien esikunta ja Turkuun perustetaan Merivoimien esikunta.

Vielä nyt myöhemmin tullaan tekemään päätöksiä, joilla lakkautetaan neljä varuskuntaa, josta seuraa myös upseereille siirtovelvollisuus toisille paikkakunnille töihin. Tällä hetkellä jo yli 500 upseeria asuu siirtovelvollisena, siis pakosta, erossa perheistään. Tarkoituksena on myös lakkauttaa tai vähentää selonteon mukaisesti 1 200 henkilön työpanos Puolustusvoimissa.

Myös Puolustusvoimien asuntopolitiikka on muuttunut valtion asuntopolitiikan seurauksena. Yleensä Puolustusvoimien henkilökunnalla on ollut etu halpavuokraisiin työsuhdeasuntoihin, mutta näinhän ei enää ole ja työsuhdeasuntojen määrä on vähentynyt 7 000:sta nykyiseen 2 800:aan. Lisäksi vuokrakorotukset ovat olleet jopa satoja prosentteja.

Myös perheiden on vaikea siirtyä isän työn mukana tai äidin työn mukana paikkakunnalta toiselle, koska lapsilla on usein kurssimuotoinen koulu ja puolisolle löytyy hyvin vaikeasti työpaikkoja uudelta paikkakunnalta.

Jotta tämä kahdella paikkakunnalla asuminen tai toisella paikkakunnalla asuminen olisi verovapaata, tarvitsisi tehdä uusi määrittely, että tämä siirto tietyksi parin vuoden työajaksi olisi tilapäinen; se olisi määritelty tilapäiseksi. Esimerkiksi atomivoima-alalla on kolme vuotta tämmöinen väliaikainen tai tilapäinen siirto.

Miksi näin? Siksi, että jos tämä kulu, mikä aiheutuu muutosta ja erillään asumisesta, on verotettavaa, niin tilanne on niin, että verottaja suhtautuu näihin verotuskäytäntöihin ainakin kolmella eri tavalla. Mielestäni tämä aloite on jo senkin takia tärkeä, että se lisäisi myös valtion vetovoimaisuutta työnantajana.

Keskustelu päättyy.