Täysistunnon pöytäkirja 140/2004 vp

PTK 140/2004 vp

140. KESKIVIIKKONA 15. JOULUKUUTA 2004 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

13) Laki työehtosopimuslain 9 §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämän lakialoitteen tarkoituksena on saattaa laittomat lakot niin sanktioiduiksi, että todella sakko on niin korkea, että työntekijät eivät lähde lakkoilemaan työrauhan aikana. Tällä hetkellä hyvityssakko laittomista lakoista on 25 300, ja tätä summaa tarkistetaan aina kolmen vuoden välein. Tanskassa on jopa tapahtunut hyvityssakkoja viime aikoina, joiden kohdalla voidaan katsoa, että on kysymys hyvityksestä ja vahingonkorvauksesta, ja se on noussut noin 20 miljoonaan kruunuun eli noin 2,7 miljoonaan euroon. Norjassa vastaavat sakot ovat olleet noin 100 000 euroa.

Mielestäni, kun työehtosopimus tehdään, se velvoittaa työrauhaan. Tällä hetkellä laittomista lakoista langetettava sakko on niin matala, että sillä ei ole ehkäisevää vaikutusta laittomiin lakkoihin. Varmasti on niin, että voimme summista keskustella ikuisuuksiin saakka, mutta uskon, että tälläkin lakialoitteella on merkitys tässä keskustelussa. Olen sen ensimmäisen kerran tehnyt jo vuonna 97 ja katsoin, että asenneilmapiiri ei ollut sellainen, että sitä olisi viime kaudella kannattanut tehdä, mutta tämän yhteiskunnan kehitys on osoittanut sen, että olemme yhä haavoittuvampia ja yhä enemmän verkottunut yhteiskunta, ja sen takia meille pitää taata työrauha silloin, kun työehtosopimus on voimassa.

Keskustelu päättyy.