Täysistunnon pöytäkirja 140/2014 vp

PTK 140/2014 vp

140. KESKIVIIKKONA 21. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

1) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

 

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa herra puhemies! On todella tärkeätä, että olemme nyt tässä vaiheessa, että eduskunnan työjärjestykseen saadaan nämä muutokset. Viime vaalikaudella, kun esittelin kansanedustajien lahjontarikospykälien tiukentamista, minkä eduskunta hyväksyi, jo esitin, että tämmöisiä pehmeämpiä keinoja avoimuuden lisäämiseksi tarvitaan. Myös Euroopan neuvoston alainen Greco suositti tämänkaltaisia tekoja, ja oli todella tärkeätä, että te, arvoisa eduskunnan puhemies sekä sitten tätä työryhmää vetänyt eduskunnan varapuhemies Ravi, onnistuitte tässä työssä ja että me saimme yksimielisen esityksen tästä asiasta. Haluan näin eduskunnan pöytäkirjaankin jääden kiittää teitä molempia siitä, että Suomessa nämä asiat ovat jatkossakin mallikelpoisesti ja, rohkenen sanoa, esimerkillisesti niin OECD-maille kuin koko maailmalle. Kiitoksia.

Keskustelu päättyi.

​​​​