Täysistunnon pöytäkirja 142/2002 vp

PTK 142/2002 vp

142. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

 

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Rouva puhemies! Suomen pitää erittäin suurella myötämielisyydellä suhtautua saamelaisiin ja heidän oikeuksiinsa. Tätä tilaisuutta haluan käyttää nyt hyväksi muistuttaakseni siitä, että saamen kielilain valmistelu on jäänyt jälkeen suomen ja ruotsin kielilain valmistelusta. Minusta olisi pitänyt varmistaa se, että ne käsitellään yhtä aikaa Suomen eduskunnassa, ja viimeistään vaalien jälkeen myös saamen kielilaki pitää saada tänne koko saliin ja valiokuntien käsittelyyn, sillä asia on iso periaatteellisesti ja myös käytännöllisesti. Minä odotan tässä hallitukselta kyllä toimia myös saamen kielilain valmistelun jouduttamiseksi.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä tilanteessa on hyvä viitata siihen asiaan, joka liittyy saamelaisten kulttuuriin. Maamme Metsähallitus on harrastanut aika tavalla tonttien myyntiä. Etenkin joitakin aikoja sitten näitä tonttikauppoja tehtiin Ylä-Lapissa ja alueella, jolla sinänsä ympäristö on erittäin haavoittuva. Näin ollen on mielestäni tärkeätä, että eduskunta nyt ja jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että ei myydä tontteja ikään kuin kesämökkikäyttöön alueilta, jotka ovat osa tätä saamelaista ympäristöä.

Keskustelu päättyy.