Täysistunnon pöytäkirja 142/2002 vp

PTK 142/2002 vp

142. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

 

Oikeusministeri  Johannes  Koskinen

Arvoisa puhemies! Totean vaan tässä, kun harmaa talous näemmä tällä viikolla on eduskunnan esityslistalla, että talousrikossäännösten uusiminen ja sinne törkeämpien tekomuotojen lisääminen on ollut hyvin tärkeä lainsäädännöllinen toimi, jolla voidaan ennalta ehkäistä varsinkin vakavamman pään talousrikollisuutta. Nyt tässä lakivaliokunta on tehnyt joitakin täsmennyksiä, mutta tämä pääsisältö on hyvin mennyt eteenpäin, joka hallituksen esityksessäkin oli.

Samalla yhteisösakkoa yrityksiin hyvin osuvana sanktiomuotona laajennetaan työturvallisuusrikoksiin, ja siten myös tätä Suomessa valitettavan huonosti edennyttä työturvallisuustyötä voidaan myös sanktioiden kautta tehostaa, vaikka tietysti pääpaino on työpaikoilla ja työmarkkinoilla tehtävässä työssä. Pidän hyvänä, että tämä nyt lopultakin saadaan — toivottavasti sitten ihan lähikuukausina — voimaan ja että muutoinkin työ harmaan talouden talousrikollisuutta vastaan tehostuu.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Olen tietysti ministeri Johannes Koskisen kanssa aivan samaa mieltä. Hyvä, että tämä säännöstön osa etenee nyt tähän suuntaan. Se on ollut enemmän kuin tarpeellista, ja ministeri Koskinen on myöskin hyvin toiminut tällä rintamalla. Kun hän nyt sattuu olemaan tässä toisessa käsittelyssä paikalla, niin kysyn sitä, missä viipyy saattohoidon kriminalisointi. Se olisi tässä seuraava erittäin merkittävä askel, jolla olisi todella suuri merkitys. Kysymyshän on sadoista ja jopa tuhansista lepäävistä yhtiöistä, joilla pelataan sen kuin keritään ja saattohoitoa toteutetaan ketjuna kerta toisensa jälkeen. Jos se kriminalisoitaisiin, oltaisiin tässä torjuntatyössä astuttu pitkä harppaus eteenpäin.

Oikeusministeri  Johannes  Koskinen

Arvoisa puhemies! Tietyn typpiset "saattohoidothan" ovat kriminalisoituja: jos siihen sisältyy kavallusta tai tilitietojen manipulointia, tullaan kirjanpitorikosten puolelle. Nythän konkurssirikossääntely tulee tarkistettavaksi konkurssilain uusimisen kautta. Eduskunnan työmäärän takia ja osin myös sen takia, että siinä on ollut paljon tehtävää lainvalmistelussa, konkurssilakiesitys jää tulevalle eduskunnalle. Mutta ensi vuoden aikana se tuodaan, ja siihen sisältyy sitten myös konkurssipesien virallisvalvonta.

Paraikaa työryhmä valmistelee yhdessä verohallinnon ja konkurssiasiamiehen toimiston kanssa sellaista mallia, miten viranomaisvalvonta ennen kaikkea raukeaviin konkurssipesiin voidaan kohdentaa. Samallahan tämän tyyppinen valvonta osuu myös aika hyvin näihin saattohoitotilanteisiin, jolloin selvitetään, onko mitään lainvastaista tapahtunut ja minkälaisia toimia väärinkäytösten paikkaamiseksi pitää käynnistää.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Olen samaa mieltä ministeri Koskisen kanssa tästä talousrikossäännöstön uudistamisesta. Mutta kysyn teiltä, ministeri, minkä takia te ette ole puuttunut yritysten pöytälaatikkofirmoihin. Ne ovat yksi harmaan talouden edistäjä.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Minä olen ymmärtänyt konkurssiasiamiehen julkisista kannanotoista, että hän on nimenomaan nähnyt kokemuksen perusteella tämän saattohoidon kriminalisoinnin erittäin tarpeelliseksi ja kiireelliseksi toimenpiteeksi, koska kokemustaso on nykyisin kuulemma sellainen, että pystytään hyvin helposti näkemään, missä on todella rikollisesta prosessista kysymys. Silloin, jos kriminalisointimahdollisuus olisi lainsäädännössä, se tehostaisi näitä viranomaistoimenpiteitä ja poliisin toimenpiteitä erinomaisen paljon.

Oikeusministeri   Johannes  Koskinen

Arvoisa puhemies! Tätä saattohoitokysymystä selvitellään.

Ed. Kuosmaselle toteaisin, että oikeastaan ainoita tehokkaita keinoja pöytälaatikkoyhtiöiden hyväksikäyttöä vastaan on osakeyhtiöiden vähimmäispääoman nostaminen. Sehän toteutettiin lainsäädännöllä, ja siinä on siirtymäaika menossa. Sitten kun me puhumme 50 000 markan tai 8 000 euron tasosta, silloin jo tulee hiukan kynnystä sille, kuinka montaa pöytälaatikkofirmaa kannattaa nimellisesti pitää yllä ja pyörimässä. Tärkeätä on tietysti myös se, että pystytään kontrolloimaan, että nimelliset osakepääomat on myös suoritettu, että ne ovat todellisena rahana olemassa, eivätkä vain sekunti- tai minuuttirahana tilillä hetken aikaa.

Kari Myllyniemi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun tämä on mennyt vähän kyselytunnin muotoon tämä asia, kysyisin myöskin ministeri Koskiselta, aikooko ministeriö tuoda niin sanotun käännetyn todistustaakan uudestaan eduskuntaan, jota EU meiltä vaati. Tarkoittaa sitä, että rikoksesta epäilty joutuisi todistamaan, mistä hän on omaisuutensa saanut. Lakivaliokuntahan sen pilasi, ei siinä mielessä ministerissä mitään vikaa ollut, vaan se oli meidän oma syy.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Vielä muutama näkökohta.

Ministeri Koskinen äsken aivan oikein kiinnitti tähän 8 000 euron rajaan huomiota, joka on lähtöosakepääomana. Mutta, arvoisa ministeri, tässä on kuitenkin se juttu nyt, että tämä tilanne muuttuu ajassa. Se muuttuu ajassa sillä tavalla, että kun nämä harmaan talouden koijarit ovat jo saaneet mellastaa vuosikausia, niille on harmaata pääomaa kertynyt niin paljon, että tämän 8 000 euroa pitäisi olla lähestulkoon kaksinkertainen tämän historian takia, jotta sillä olisi vaikuttavuutta.

Oikeusministeri  Johannes  Koskinen

Arvoisa puhemies! Molempiin kysymyksiin päästään varmaan seuraavalla vaalikaudella käsiksi. Käännetty todistustaakka tulee esille Euroopan unionin puitepäätöksessä. Eli se malli, jota Suomen hallitus esitti eduskunnalle, on nyt saamassa laajaa eurooppalaista kannatusta. Ehkäpä seuraavalla kaudella siihen päästään palaamaan.

Mutta tärkeää on, että nykyistä laajennettua menettämisseuraamusta myöskin osataan käyttää. Siinä on koulutukset menossa, ja sitä vajavaisesti vielä käytetään, samoin kuin siihen liittyvää ennakoivaa takavarikkoa ja näitä erityisiä turvaamistoimia.

Sikäli kuin käsitin, että edustaja haluaa antaa tukea sille, että voisin ehkä olla sitten seuraavalle eduskunnalle tätä esittelemässä, otan mielihyvin tällaisen tuen ilmaisun vastaan.

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys, joka nyt on tullut lakivaliokunnasta, minun mielestäni kuitenkin, kun ottaa huomioon, että lakivaliokunnan mietintö on yksimielinen, on varmasti oikean suuntainen ja asioita viedään eteenpäin nimenomaan, kun on kyse elinkeinorikoksista, joissa puhutaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja rahanpesun eri muodoista jne. Eli minun mielestäni on hyvä, että oikeusministeriö on valmistellut ja lakivaliokunta vihdoin saanut nämä asiat vietyä eteenpäin.

Mutta siitä, mistä ministeri mainitsi, tästä käännetystä todistustaakasta: On todella hyvä, jos nyt myös Euroopan unionissa ymmärretään se huoli, mitä Suomesta aikoinaan käsitykseni mukaan voimakkaasti lähdettiin viemään eteenpäin. Toivoa vain sopii, että se saataisiin myöskin Suomen lainsäädäntöön sovellettua.

Keskustelu päättyy.

​​​​