Täysistunnon pöytäkirja 142/2002 vp

PTK 142/2002 vp

142. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Sinällään pieni lakiesitys ja varmasti saattaa lisätä meidän merenkulkumme kannattavuutta, kun aluksen ikävaatimus poistetaan. Tämä vaan sattuu aika mielenkiintoiseen ajankohtaan, kun Ranskan, Espanjan ja Portugalin rannat saattavat pikkuhiljaa saastua, kun eräs laiva katkesi, jonka ikä on juuri sen verran, mitä nyt tällä kertaa poistetaan tavallaan tämä ikävaatimus. Mutta liikennevaliokunta sai aika hyvät selvitykset siitä, että meillä tarkastustoiminta siltä osin pelaa.

Mutta tässä on eräs asia, jota täytyy hämmästellä. Silloin kun hallitus antaa esityksensä, niin perustelujen käsitykseni mukaan pitäisi vastata myöskin pykälien tarkoitusta eli perusteluissa pitäisi perustella pykäliä eikä niin kuin täällä on valitettavasti tapahtunut, eli puututaan palkanalennuksiin ja muihin vastaaviin. Tämä saattaa johtua siitä, että hallitus alun perin ei ollut yksimielinen asianomaisen esittelevän ministerin esityksestä ja esitystä mitä ilmeisimmin muutettiin, mutta sitten vahingossa sinne jäivät väärät perustelut. Toivoisin, että silloin, kun eduskunnalle annetaan näitä esityksiä, oltaisiin huolellisempia myöskin ministeriössä perustelujen ja pykälien osalta.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä ed. Vistbackan esille nostama asia on tärkeä. Myös Suomesta on lähtenyt liikkeelle kuolemanlaivoja, jotka ovat myöhemmin haaksirikkoutuneet, pari vuotta sitten muun muassa Loviisan satamasta; aluksen liikkeellelähtö saattaa olla laiton ja itse kapteenin päättämä, ilman viranomaisten avustustakin. Mutta itse asia on tärkeä edelleen Suomelle. Prestige-alus, joka tuhoutui, niin kuin ed. Vistbacka totesi, lähti siis Venäjältä, meni Latviaan, jatkoi sieltä matkaansa, on kreikkalaisessa omistuksessa käytännössä ilmeisesti ja on tällä tavalla monen maan toiminnan kohteena ollut, muun muassa Yhdysvalloissa tarkastettu tietojen mukaan toukokuussa 2001. Näin ollen tämä asia on todella tärkeä ja ajankohtainen.

Olen hyvilläni, että eduskunta on tässä sillä tavalla aktivoitunut, että esimerkiksi halukkuutta monien valiokuntien — ainakin kolmen valiokunnan — puolesta on vierailla Primorskissa ja Vysotskissa. Ympäristövaliokunta, liikennevaliokunta, valtiovarainvaliokunnan ympäristö- ja asuntojaosto tässä ovat olleet aktiivisia. Ongelma on ollut vain se, että byrokratia on estänyt näiden vierailujen toteutumisen tähän saakka, mutta myös ympäristö- ja luontoryhmä on tässä nyt aktivoitunut.

__________

Ed. Jari Koskinen merkitään läsnä olevaksi.

__________

Keskustelu päättyy.