Täysistunnon pöytäkirja 142/2002 vp

PTK 142/2002 vp

142. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä esittely sinänsä ei vaadi pitkään. Kysymyksessä on hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista. Ajatus on se, että tässä takausvastuu on sekä valtiolla että kunnilla. Tämä asiakohta on sillä tavalla lievennetty, että eräissä tilanteissa valtio voisi kuitenkin kantaa takauslainan takausvastuun kokonaan ja takausaika on enintään kolmekymmentä vuotta.

Arvoisa puhemies! Tässä on valiokunnan kannanotoissa ja mietinnössä tehty muutama muutos hallituksen esitykseen yhteensä viiteen pykälään, mutta pääsääntöisesti nämä ovat luonteeltaan teknisiä ja näin ollen itse hallituksen esityksen sisältöä muuttamattomia. Valiokunta keskusteli myös laajasti siitä, voidaanko kunnat jättää pois tästä takausvastuusta, mutta päätyi siihen ratkaisuun, että tämän lievennyksen huomioiden ja siihen tarvittaessa sitten viitaten ja sitä käyttäen tämä hallituksen esitys on yksimielisesti valiokunnassa hyväksytty.

Tarja Kautto /sd:

Arvoisa puhemies! Haluaisin osaltani lyhyesti todeta tämän lain heikkouksista sen, että minusta tämä rakenne on hieman liian byrokraattinen, ja pelkään, että juuri tämän järjestelmän kautta sen toimintamahdollisuudet tulevat vähenemään. Eli minun mielestäni tämä, kun takaus vaatii valtuustokäsittelyn joka kerta joka asiassa, vaikeuttaa kuntien toimintaa. Lisäksi on monia kuntia, jotka eivät uskalla lähteä tämmöiseen takuuseen, vaan näihin on tämmöinen yleissuhde kielteinen.

Sitten sinänsä jo kaikki nämä hankkeet, mitkä tämmöisen takauksen piiriin tulevat, ovat erittäin perusteltuja ja yhteiskunnan kannalta usein jo hyvin loppuun asti tarkasteltuja siinä mielessä, että niissä on paljon esimerkiksi tällaisia palvelutalohankkeita, joissa sinänsä on jo ollut rahoituksen saamiseksi erittäin monia tekijöitä. Eli siinä mielessä olisin toivonut, että tämä lakiesitys olisi ollut yksinkertaisempi ja olisi voinut sujuvammin jatkaa sitä menettelyä, että joko kunta yksin takaa tai valtio ja kunta yhdessä tai valtio yksin. Minun mielestäni tämä järjestelmä nyt on sitten kirjattu pykälillä liian monimutkaiseksi.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Kautto juuri kiinnitti huomiota siihen, että järjestelmien pitäisi olla yksinkertaisia, helppoja toteuttaa. Toivon, että jatkokäsittelyssä vielä voitaisiin tähän päästä. Nimenomaan kuntien kannalta on vielä tämä kysymys, että monissakin kunnissa on lähestulkoon periaatteellinen kielto takauksille kireän kuntatalouden vuoksi ja aikoinaan tapahtuneiden ikävien riskien vuoksi. Toivoisin, että nimenomaan valtio olisi se, joka näissä ottaisi tuon takausvastuun ja riskinkantovastuun.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Näiden puheenvuorojen pohjalta: Valiokuntakuulemisessa kävi ilmi, että 50 prosentin takaus, joka olisi sitten valtion takausta, ja se toinen 50 prosenttia jäisi pois, riittäisi, siis ei tarvita käytännössä aina suinkaan 100 prosentin takuuta. Valtiontakaus tässä usein riittää, vaikka se olisikin muodollisesti puolet.

Toinen asia on se, että jos kunta katsoo, että sillä on mahdollisuus lähteä takaamaan tällaista vaihtoehtoa, tietyissä tilanteissa varmasti uskon, että silloin nimenomaan "erityiset syyt" astuvat voimaan ja sitä voidaan käyttää hyväksi.

Tuo, mihin ed. Kautto täällä viittasi, on myös valiokunnan kannanotoissa todettu sikäli, että valiokunnalle on esitetty arvioita, joissa menettelyä on pidetty liian monimutkaisena, ja tämä liittyy nimenomaan kunnan velvoitteeseen olla mukana takaamassa. Tällä taas on hallituspolitiikan tausta takanaan. Kaiken kaikkiaan kuitenkin valiokunnassa vallitsi yleinen käsitys, että tämä ratkaisu heikkouksineenkin on omalta osaltaan toimiva.

Tarja Kautto /sd:

Arvoisa puhemies! Haluaisin vain huomauttaa sen, että aina ei ole niin onnellisesti, että se on fifty—fifty kunta ja valtio, vaan on nimenomaan semmoisia yksittäisiä tapauksia, esimerkiksi palvelutalohankkeissa, joissa RAY on rahoittanut ja sitten saattaa olla, että valtion osuus on tässä ollut ehdollisena, 40, ja tästä saattaa jäädä 10 prosenttia puuttumaan, joka olisi tavallaan kunnan velvoite. Mutta johtuen juuri joidenkin kuntien kielteisestä tilanteesta esimerkiksi sellaisessa kaupungissa kuin Turussa erittäin tärkeä vanhusten palvelutalohanke meinasi kaatua tällaiseen. Mielestäni nyt, kun saatetaan liikkua hyvin pienissä takauksissa vastuullisuuden osalta, voi tulla turhia hankaluuksia. Minusta on kuitenkin parempi viedä tämä laki nyt läpi tällaisena, koska kokoomuksen taholta tehtiin selväksi, että he eivät halua tätä pientä korjausta tähän lakiin, jolloin se olisi ollut käyttökelpoisempi. Kuitenkin tämä laki on parempi saada eteenpäin kuin jättää saamatta.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​