Täysistunnon pöytäkirja 142/2006 vp

PTK 142/2006 vp

142. TIISTAINA 16. TAMMIKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Totean, kun sitä en pystynyt ensimmäisessä käsittelyssä tekemään, että tämä on erittäin tärkeä asia ja on valitettavaa, että sitä ei pystytty eduskunnan täysistunnossa joulukuussa käsittelemään, vaikka valiokunta sitten sai puristettua tässäkin asiassa ministeriöiltä tarvittavat muutokset näihin esityksiin.

Suomessa on tällä hetkellä luottomarkkinoilla toimivia yhteisöjä Talletussuojarahasto ja Vakuutusrahasto mukaan lukien noin 370, ja nämä lainat ovat yhteensä 123 miljardia euroa, ja euroalueilta tehdyt euromääräiset yleisön talletukset ovat vajaat 83 miljardia euroa. Tässähän on kysymys siitä, että eurooppalainen pankkijärjestelmä koetettaisiin saada, myös uudet jäsenmaat mukaan lukien, niin sanotun Baselin sopimuksen mukaisesti vakavaraisuussäännöksiltään ja muutoinkin sellaiseksi, että niin asiakkaat kuin elinkeinoelämäkin voisivat luottaa siihen, että pankkijärjestelmä toimii.

Keskustelu päättyy.